สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13/05/2562
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ
13/05/2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและ
อ่านต่อ
13/05/2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคท
อ่านต่อ
08/05/2562
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำต
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด