กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับคัดเลือกอุตสาหกรรมประจำปี 2563 "รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย"  The Prime Minister’s Industry Award 2020
21/01/2563
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับคัดเลือกอุตสาหกรรมประจำปี 2563 "รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย" The Prime Minister’s Industry Award 2020
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับคัดเลือกอุตสาหกรรมประจำปี 2563 "รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย" The Prime Minister’s Industry Award 2020
อ่านต่อ
20/01/2563
OCSB Green Office ทำความดีด้วยหัวใจ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน สอน. วันที่ 20 มกราคม 2563
OCSB Green Office ทำความดีด้วยหัวใจ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน สอน. วันที่ 20 มกราคม 2563
อ่านต่อ
02/01/2563
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  “สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ
09/01/2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563  นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร สอน.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็น
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด