วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ชัยฉกรรจ์ (ผอ.ศอภ.4)  นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา (ผอ.ศอภ.3) และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ
24/05/2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ชัยฉกรรจ์ (ผอ.ศอภ.4) นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา (ผอ.ศอภ.3) และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ
อ่านต่อ
18/05/2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเส
อ่านต่อ
10/05/2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561  นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่ 5/2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ
อ่านต่อ
09/05/2561
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดสัมมนาโครงการโอกาสของอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทย
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดสัมมนาโครงการโอกาสของอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทย
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด