วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่ 8/2562
11/09/2562
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่ 8/2562
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่ 8/2562
อ่านต่อ
03/09/2562
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ
11/09/2562
วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
อ่านต่อ
04/09/2562
วันที่ 4 กันยายน 2562 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สศอ. ครบรอบ 28 ปี
วันที่ 4 กันยายน 2562 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สศอ. ครบรอบ 28 ปี
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด