วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง “โจทย์วิจัยสำหรับวิถีชีวิตคนไทย และอาชีพของคนไทย”
20/06/2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง “โจทย์วิจัยสำหรับวิถีชีวิตคนไทย และอาชีพของคนไทย”
อ่านต่อ
24/05/2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ชัยฉกรรจ์ (ผอ.ศอภ.4)  นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา (ผอ.ศอภ.3) และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ชัยฉกรรจ์ (ผอ.ศอภ.4) นางสาวศยารัตน์ คงธนโ
อ่านต่อ
18/05/2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเส
อ่านต่อ
10/05/2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561  นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่ 5/2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด