วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
27/01/2566
วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
อ่านต่อ
26/01/2566
"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่านต่อ
24/01/2566
สอน. วางเกณฑ์คัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2566
สอน. วางเกณฑ์คัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2566
อ่านต่อ
23/01/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2566
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด