วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะทำงานกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
06/05/2564
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะทำงานกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะทำงานกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
อ่านต่อ
05/05/2564
"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ
03/05/2564
วันที่ 29 เมษายน 2564 สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 500 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
วันที่ 29 เมษายน 2564 สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 500 ลิตร ให้กับศูนย์อ
อ่านต่อ
23/04/2564
วันที่ 22 เมษายน 2564  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 22 เมษายน 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะผู้บริหารสำนักงาน
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด