กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "MOI SPORT DAY 2019"
12/02/2562
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "MOI SPORT DAY 2019"
อ่านต่อ
04/02/2562
วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่
อ่านต่อ
31/01/2562
ศอภ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562
ศอภ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 2561/2562
อ่านต่อ
22/01/2562
วันที่ 17 มกราคม 2562 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปี 2562
วันที่ 17 มกราคม 2562 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด