ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
---->โปรดทราบ!! สอน. พร้อมด้วยชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทราย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมใจต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการป้องปรามการใช้แรงงานเด็กโดยทั่วกัน เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย<----

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 65
0.02
18.55
ต.ค. 65
0.01
18.51
มี.ค. 65
0.02
18.78
พ.ค. 65
0.02
18.18
ก.ค. 65
0.02
17.88
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 65
1.30
553.80
ต.ค. 65
1.30
531.20
ธ.ค. 65
1.60
514.20
มี.ค. 65
1.30
506.60
พ.ค. 65
0.80
498.40
ส.ค. 65
-0.80
490.80
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.2491
34.9189
34.8209
EUR
37.2641
36.5199
36.4106
JPY 100
26.1545
25.4591
25.3609


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์