ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
---->โปรดทราบ!! สอน. พร้อมด้วยชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทราย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมใจต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการป้องปรามการใช้แรงงานเด็กโดยทั่วกัน เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย<----
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 64
-0.31
18.30
มี.ค. 65
-0.22
18.80
พ.ค. 65
-0.21
17.76
ก.ค. 65
-0.14
16.94
ต.ค. 65
-0.09
16.57
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 64
-7.10
451.40
ธ.ค. 64
-4.60
469.20
มี.ค. 65
-4.10
479.80
พ.ค. 65
-3.70
476.70
ส.ค. 65
-3.10
466.50
ต.ค. 65
-2.40
456.50
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.0553
32.7118
32.6210
EUR
39.3375
38.5643
38.4498
JPY 100
30.3417
29.6068
29.5142


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์