ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
0.28
20.96
พ.ค. 66
0.29
19.61
ก.ค. 66
0.26
18.79
ต.ค. 66
0.24
18.55
มี.ค. 67
0.23
18.69
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
7.40
562.40
พ.ค. 66
8.30
553.50
ส.ค. 66
8.50
536.70
ต.ค. 66
7.20
522.50
ธ.ค. 66
5.60
512.70
มี.ค. 67
4.20
504.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.0269
32.7008
32.6047
EUR
36.1295
35.3951
35.2854
JPY 100
25.6971
24.9883
24.8856


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > โรงงานน้ำตาล > ภาคกลาง > โรงงานน้ำตาลมิตรผล
โรงงานน้ำตาลมิตรผล
ที่ตั้งโรงงานน้ำตาล
สำนักงาน
ชื่อโรงงาน(ภาษาไทย) : โรงงานน้ำตาลมิตรผล
ชื่อโรงงาน(ภาษาอังกฤษ) : MITR PHOL
ที่ตั้ง : เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3
หมู่ :
ถนน : สุขุมวิท
จังหวัด : กรุงเทพฯ
อำเภอ : คลองเตย
ตำบล : คลองเตย
รหัสไปรษณีย์ : 10110
โทรศัพท์ : 02 656 8488
โทรสาร : 02 656 8494
โรงงาน
ชื่อ : โรงงานน้ำตาลมิตรผล
ที่ตั้ง : เลขที่ 109
หมู่ : 10
ถนน :
จังหวัด : สุพรรณบุรี
อำเภอ : ด่านช้าง
ตำบล : หนองมะค่าโมง
รหัสไปรษณีย์ : 72180
โทรศัพท์ : (035)418 103-5
โทรสาร : (035)418 110