ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 65
0.41
19.07
พ.ค. 65
0.36
18.78
ก.ค. 65
0.31
18.51
ต.ค. 65
0.28
18.39
มี.ค. 66
0.25
18.45
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 65
1.00
510.10
พ.ค. 65
4.00
503.10
ส.ค. 65
5.30
495.80
ต.ค. 65
5.70
488.80
ธ.ค. 65
4.80
487.30
มี.ค. 66
4.20
485.70
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.3568
33.0267
32.9345
EUR
37.9678
37.2159
37.1105
JPY 100
29.3404
28.6075
28.5095


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
 
ติดต่อเรา
ชื่อ :  
อีเมล์ :  
หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
กรอกรหัส :  
    ตกลง ยกเลิก
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2811
โทรสาร : 0-2354-1651
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานการเงินและการคลัง ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2814 , 2821
โทรสาร : 0-2354-3441
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2813
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2812
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานงบประมาณ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2817
โทรสาร : 0-2354-1647
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานนิติกร ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6838
โทรสาร : 0-2202-3069
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6840
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb_0602@ocsb.go.th
- กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6842
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb_0601@ocsb.go.th

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2430-6813 ต่อ 3820
โทรสาร : 0-2345-3445
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th
- กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2430-6813 ต่อ 3822
โทรสาร : 0-2354-3445
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2430-6813 ต่อ 3824
โทรสาร : 0-2345-6312
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th

bsp;กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4828
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มกำกับและตรวจสอบด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4830
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มบริหารจัดการด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4833
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4831
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
- กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4836
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th

bsp;สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 129 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2221-0846-8, 0-2221-0867-9, 0-2221-0884-5
โทรสาร : 0-2221-0886, 0-2221-0942-4
อีเมล์ : sugar@ocsf.or.th
ส่วนภูมิภาค
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศอภ.1) จั งหวัดกาญจนบุรี
    ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : (034)698-189
โทรสาร : (034)698-189
อีเมล์ : ocsb_0606@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 (ศอภ.2) จังหวัดกำแพงเพชร
    200 หมู่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : (055)850-844-5
โทรสาร : (055)850-844-5
อีเมล์ : ocsb_0607@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 (ศอภ.3) จังหวัดชลบุรี
    85 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210
โทรศัพท์ : (038)341-981-2
โทรสาร : (038)341-981-2
อีเมล์ : ocsb_0608@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 (ศอภ.4) จังหวัดอุดรธานี
    126 หมู่ 3 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : (042)398-544
โทรสาร : (042)398-544
อีเมล์ : ocsb_0609@ocsb.go.th