ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.01
19.62
พ.ค. 66
0.00
18.56
ก.ค. 66
0.02
17.95
ต.ค. 66
0.03
17.77
มี.ค. 67
0.02
17.74
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.80
538.40
พ.ค. 66
0.30
526.70
ส.ค. 66
-0.40
509.80
ต.ค. 66
-0.10
492.40
ธ.ค. 66
0.00
484.90
มี.ค. 67
0.60
477.80
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.1691
34.8408
34.7402
EUR
36.8962
36.1464
36.0426
JPY 100
26.0007
25.2860
25.1894


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
 
ติดต่อเรา
ชื่อ :  
อีเมล์ :  
หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
กรอกรหัส :  
    ตกลง ยกเลิก
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2811
โทรสาร : 0-2354-1651
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานการเงินและการคลัง ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2816
โทรสาร : 0-2354-3441
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2813
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2812
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานงบประมาณ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2817
โทรสาร : 0-2354-1647
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานนิติกร ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6837
โทรสาร : 0-2202-3069
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6840
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb_0602@ocsb.go.th
- กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6842
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb_0601@ocsb.go.th

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2430-6813 ต่อ 3821
โทรสาร : 0-2345-3445
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th
- กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2430-6813 ต่อ 3822
โทรสาร : 0-2354-3445
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2430-6813 ต่อ 3823
โทรสาร : 0-2345-6312
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th

bsp;กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4828
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มกำกับและตรวจสอบด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4830
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มบริหารจัดการด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4833
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4831
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
- กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4836
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th

bsp;สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 129 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2221-0846-8, 0-2221-0867-9, 0-2221-0884-5
โทรสาร : 0-2221-0886, 0-2221-0942-4
อีเมล์ : sugar@ocsf.or.th
ส่วนภูมิภาค
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศอภ.1) จั งหวัดกาญจนบุรี
    ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : (034)698-189
โทรสาร : (034)698-189
อีเมล์ : ocsb_0606@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 (ศอภ.2) จังหวัดกำแพงเพชร
    200 หมู่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : (055)850-844-5
โทรสาร : (055)850-844-5
อีเมล์ : ocsb_0607@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 (ศอภ.3) จังหวัดชลบุรี
    85 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210
โทรศัพท์ : (038)341-981-2
โทรสาร : (038)341-981-2
อีเมล์ : ocsb_0608@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 (ศอภ.4) จังหวัดอุดรธานี
    126 หมู่ 3 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : (042)398-544
โทรสาร : (042)398-544
อีเมล์ : ocsb_0609@ocsb.go.th