OCSB Intramail
สมัครงานออนไลน์
OCSB Facebook
OCSB Facebook
ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 60
-0.55
20.16
พ.ค. 60
-0.55
20.13
ก.ค. 60
-0.53
19.88
ต.ค. 60
-0.50
19.83
มี.ค. 61
-0.44
19.89
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 60
-11.90
548.60
ส.ค. 60
-11.70
539.90
ต.ค. 60
-10.10
523.40
ธ.ค. 60
-9.00
512.90
มี.ค. 61
-8.10
508.20
พ.ค. 61
-7.10
501.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.1635
34.8291
34.7550
EUR
37.2773
36.5657
36.4630
JPY 100
31.2530
30.5619
30.4846
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559

แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการมีวินัย

รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > จัดชื้อจัดจ้าง
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
10/02/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Boom
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
10/11/2559
จำนวน 4 ไฟล์
โดย : admin
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มี 1 เรื่องใหม่
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
30/12/2559
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 มี 1 เรื่องใหม่
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จ.กาญจนบุรี
23/01/2558
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จ.กาญจนบุรี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จ.กาญจนบุรี
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร
23/01/2558
จำนวน 6 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 3 จ.ชลบุรี
14/10/2558
โดย : damrong
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 3 จ.ชลบุรี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 จ.ชลบุรี มี 1 เรื่องใหม่
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
09/10/2557
จำนวน 4 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 7 รายการ
next back
หน้าที่ :