OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Facebook
OCSB Twitter    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.07
20.82
ก.ค. 66
-0.05
20.34
ต.ค. 66
-0.04
20.07
มี.ค. 67
-0.05
20.00
พ.ค. 67
-0.06
18.94
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.20
597.60
ส.ค. 66
0.20
583.20
ต.ค. 66
0.70
567.30
ธ.ค. 66
0.60
554.70
มี.ค. 67
-0.20
544.00
พ.ค. 67
-0.10
533.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.2635
33.9359
33.8458
EUR
37.2485
36.5442
36.4384
JPY 100
26.5121
25.8248
25.7277


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > รายงานการผลิต
รายงานการผลิต

รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำวัน ปีการผลิต 2565/66
30/06/2565
โดย : damrong
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำวัน ปีการผลิต 2565/66
อ่านต่อ
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำวัน ปีการผลิต 2562/63
24/12/2562
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำวัน ปีการผลิต 2562/63
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำวัน ปีการผลิต 2562/63
อ่านต่อ
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ปีการผลิต 2550/51 - 2563/64
20/03/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ปีการผลิต 2550/51 - 2563/64
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ปีการผลิต 2550/51 - 2562/63
อ่านต่อ
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับปิดหีบ ปีการผลิต 2540/41 - 2563/64
20/03/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : pirot
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับปิดหีบ ปีการผลิต 2540/41 - 2563/64
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับปิดหีบ ปีการผลิต 2540/41 - 2563/64
อ่านต่อ
การจัดสรรปริมาณน้ำตาลทราย
20/03/2560
โดย : damrong
การจัดสรรปริมาณน้ำตาลทราย
บัญชีจัดสรรชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลในแต่ละปีการผลิต
อ่านต่อ
การจัดสรรปริมาณอ้อย
20/03/2560
โดย : damrong
การจัดสรรปริมาณอ้อย
ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยประจำปีการผลิต...
อ่านต่อ
จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก.
20/03/2560
โดย : teenadath
จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก.
จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก. ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙...
อ่านต่อ
ระบบวิเคราะห์รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน
17/03/2560
โดย : pirot
ระบบวิเคราะห์รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน
ระบบวิเคราะห์รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ตั้งแต่ปีการผลิต 2550/51 ถึงปัจจุบัน
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 8 รายการ
next back
หน้าที่ :