Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2558
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือน
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 58
-0.14
12.30
ต.ค. 58
-0.04
13.66
มี.ค. 59
0.00
13.73
พ.ค. 59
0.06
13.77
ก.ค. 59
0.10
13.96
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือน
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 58
-1.80
368.30
ต.ค. 58
-1.20
363.20
ธ.ค. 58
-0.20
363.60
มี.ค. 59
-0.80
365.10
พ.ค. 59
-1.80
368.90
ส.ค. 59
-2.00
374.20
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2558
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.9538
33.6430
33.5470
EUR
37.7132
37.0357
36.9334
JPY 100
27.7041
27.1139
27.0335
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการข้อมูล GIS ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน.
แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการมีวินัย

รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น   ประจำปี พ.ศ. 2558
01/05/2558
โดย : saman
ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
อ่านต่อ
นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แจกพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี  ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์
25/05/2558
โดย : saman
นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แจกพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์
นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แจกพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์
อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงาน Outlet เพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้า ราคาโรงงาน” ประจำปี 2558
02/06/2558
โดย : saman
เมื่อวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงาน Outlet เพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้า ราคาโรงงาน” ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงาน Outlet เพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้า ราคาโรงงาน” ประจำปี 2558
อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  แก้ไขระเบียบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหวังสร้างความเข้มแข็ง
03/06/2558
โดย : saman
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แก้ไขระเบียบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหวังสร้างความเข้มแข็ง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แก้ไขระเบียบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหวังสร้างความเข้มแข็ง
อ่านต่อ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยยื่นขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยนับหมื่นคน
11/06/2558
โดย : saman
เกษตรกรชาวไร่อ้อยยื่นขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยนับหมื่นคน
เกษตรกรชาวไร่อ้อยยื่นขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยนับหมื่นคน
อ่านต่อ
นายสมพล รัตนาภิบาล รองเลขาธิการ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน Thailand Industry Expo 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี
16/06/2558
โดย : saman
นายสมพล รัตนาภิบาล รองเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน Thailand Industry Expo 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี
นายสมพล รัตนาภิบาล รองเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน Thailand Industry Expo 2015
อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับ สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี  และบริษัท น้ำตาล เอราวัณ  จำกัด  จัดโครงการ " สอน. อาสารวมใจส่งความสุขให้น้อง"
01/07/2558
โดย : saman
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับ สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี และบริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด จัดโครงการ " สอน. อาสารวมใจส่งความสุขให้น้อง"
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับ สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี และบริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด จัดโครงการ " สอน. อาสารวมใจส่งความสุขให้น้อง"
อ่านต่อ
งานแถลงข่าว การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ฤดูปีการผลิต 2557/2558”
03/07/2558
โดย : saman
งานแถลงข่าว การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ฤดูปีการผลิต 2557/2558”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปี 2558
01/06/2558
โดย : damrong
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปี 2558
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 10 รายการ
next back
หน้าที่ :