ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 64
-0.37
18.73
มี.ค. 65
-0.25
19.68
พ.ค. 65
-0.18
19.18
ก.ค. 65
-0.12
18.57
ต.ค. 65
-0.11
18.25
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 64
-1.90
502.40
มี.ค. 65
-2.50
506.30
พ.ค. 65
-2.40
502.00
ส.ค. 65
-1.40
493.10
ต.ค. 65
-1.00
485.10
ธ.ค. 65
-1.00
482.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.5669
33.2253
33.1344
EUR
39.5158
38.7529
38.6398
JPY 100
30.5716
29.8327
29.7403


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กันยายน 2564 สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 300 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
23/09/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
วันที่ 22 กันยายน 2564 สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 300 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
วันที่ 22 กันยายน 2564 สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 300 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน. ) ครั้งที่ 8/2564
17/09/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน. ) ครั้งที่ 8/2564
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน. ) ครั้งที่ 8/2564
อ่านต่อ
สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 300 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
03/09/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 300 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 300 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
อ่านต่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 7/2564
02/09/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 7/2564
อ่านต่อ
"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02/09/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 8/2564
02/09/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 8/2564
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 8/2564
อ่านต่อ
สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 400 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
17/08/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 400 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
สอน. มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 400 ลิตร ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
13/08/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านต่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2564  วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 37 ปี
10/08/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 37 ปี
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 37 ปี
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 95 รายการ
next back
หน้าที่ :