OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Facebook
OCSB Twitter    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.07
20.82
ก.ค. 66
-0.05
20.34
ต.ค. 66
-0.04
20.07
มี.ค. 67
-0.05
20.00
พ.ค. 67
-0.06
18.94
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.20
597.60
ส.ค. 66
0.20
583.20
ต.ค. 66
0.70
567.30
ธ.ค. 66
0.60
554.70
มี.ค. 67
-0.20
544.00
พ.ค. 67
-0.10
533.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.2635
33.9359
33.8458
EUR
37.2485
36.5442
36.4384
JPY 100
26.5121
25.8248
25.7277


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาภานุวัฒน์ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศอภ.3 จังหวัดชลบุรี
24/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : chairat_s
เลขาภานุวัฒน์ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศอภ.3 จังหวัดชลบุรี
เลขาภานุวัฒน์ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศอภ.3 จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ
สอน. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ปี 2566 - 2570
24/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : chairat_s
สอน. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ปี 2566 - 2570
สอน. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ปี 2566 - 2570
อ่านต่อ
สอน. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
23/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : chairat_s
สอน. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สอน. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ อก. ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ
ลอน.ภานุวัฒน์ นำคณะผู้บริหาร สอน. หารือผู้ประกอบการเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับอ้อย
23/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : chairat_s
ลอน.ภานุวัฒน์ นำคณะผู้บริหาร สอน. หารือผู้ประกอบการเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับอ้อย
ลอน.ภานุวัฒน์ นำคณะผู้บริหาร สอน. หารือผู้ประกอบการเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับอ้อย
อ่านต่อ
สอน. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมรับฟังการสรุปภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมของประเทศ
23/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : chairat_s
สอน. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมรับฟังการสรุปภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมของประเทศ
สอน. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมรับฟังการสรุปภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมของประเทศ
อ่านต่อ
สอน. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "การสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน" ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
21/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : chairat_s
สอน. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "การสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน" ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
สอน. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "การสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน" ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
อ่านต่อ
สอน. เข้าร่วมประชุมหารือคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (เคดันเรน)
16/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : chairat_s
สอน. เข้าร่วมประชุมหารือคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (เคดันเรน)
สอน. เข้าร่วมประชุมหารือคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (เคดันเรน)
อ่านต่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2566  นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 3/2566
15/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ
สอน. จัดประชุมหารือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี 2566-2570 ครั้งที่ 2
15/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
สอน. จัดประชุมหารือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี 2566-2570 ครั้งที่ 2
สอน. จัดประชุมหารือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี 2566-2570 ครั้งที่ 2
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 338 รายการ
next back
หน้าที่ :