OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
เดือน สิงหาคม 2562
ขาวธรรมดา
15.18
ขาวบริสุทธิ์
17.40
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 62
0.20
11.09
มี.ค. 63
0.32
12.26
พ.ค. 63
0.30
12.34
ก.ค. 63
0.29
12.48
ต.ค. 63
0.28
12.75
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 62
4.30
321.20
มี.ค. 63
5.30
326.70
พ.ค. 63
6.80
333.00
ส.ค. 63
7.40
340.00
ต.ค. 63
7.40
345.60
ธ.ค. 63
6.10
350.90
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.6823
30.3365
30.2431
EUR
34.1295
33.4160
33.3030
JPY 100
28.6925
27.9262
27.8122
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สอน. ประจำปี 2559
05/09/2560
โดย : saman
วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สอน. ประจำปี 2559
วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สอน. ประจำปี 2559
อ่านต่อ
ศอภ.4 ร่วมกับเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 สมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานน้ำตาล จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเผาอ้อยส่งเข้าโรงงาน
18/02/2562
โดย : saman
ศอภ.4 ร่วมกับเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 สมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานน้ำตาล จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเผาอ้อยส่งเข้าโรงงาน
ศอภ.4 ร่วมกับเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 สมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานน้ำตาล จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเผาอ้อยส่งเข้าโรงงาน
อ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 10 ปี csr-dpim "1 ทศวรรษ csr-dpim สู่การสร้างสรรค์สังคม"
18/02/2562
โดย : saman
ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 10 ปี csr-dpim "1 ทศวรรษ csr-dpim สู่การสร้างสรรค์สังคม"
ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 10 ปี csr-dpim "1 ทศวรรษ csr-dpim สู่การสร้างสรรค์สังคม"
อ่านต่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
18/02/2562
โดย : saman
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านต่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่ 2/2562
21/02/2562
โดย : saman
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ครั้งที่ 2/2562
อ่านต่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  นางวรวรรณ  ชิตอรุณ  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับบุคลากรใน สอน.
22/02/2562
โดย : pirot
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับบุคลากรใน สอน.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ลอน.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับบุคลากรใน สอน.
อ่านต่อ
“แม่สอดโมเดล อ้อยสด” วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
13/03/2562
โดย : saman
“แม่สอดโมเดล อ้อยสด” วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
“แม่สอดโมเดล อ้อยสด” วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานร่วมกับสื่อมวลชน ณ โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด และพื้นที่ปลูกอ้อยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ่านต่อ
คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์
13/03/2562
โดย : saman
คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์
คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์
อ่านต่อ
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลและการบรรทุกอ้อย
13/03/2562
โดย : saman
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลและการบรรทุกอ้อย
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ สอน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของโรงงานน้ำตาลและการบรรทุกอ้อย
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 76 รายการ
next back
หน้าที่ :