ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 64
-0.37
18.73
มี.ค. 65
-0.25
19.68
พ.ค. 65
-0.18
19.18
ก.ค. 65
-0.12
18.57
ต.ค. 65
-0.11
18.25
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 64
-1.90
502.40
มี.ค. 65
-2.50
506.30
พ.ค. 65
-2.40
502.00
ส.ค. 65
-1.40
493.10
ต.ค. 65
-1.00
485.10
ธ.ค. 65
-1.00
482.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.5669
33.2253
33.1344
EUR
39.5158
38.7529
38.6398
JPY 100
30.5716
29.8327
29.7403


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > กฏหมาย
กฏหมาย

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
07/05/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

อ่านต่อ
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาไทยปี 2563
18/01/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : pirot
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาไทยปี 2563
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาไทยปี 2563
อ่านต่อ
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาอังกฤษปี 2563
18/01/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : pirot
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาอังกฤษปี 2563
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาอังกฤษปี 2563
อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
18/12/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่านต่อ
เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาล
18/12/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาล
อ่านต่อ
ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
18/11/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
29/09/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อสถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ในแต่ละโรงงาน ประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓
10/04/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อสถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ในแต่ละโรงงาน ประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓
อ่านต่อ
ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
03/03/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 35 รายการ
next back
หน้าที่ :