ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ไร่อ้อยดอทคอม
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 65
-0.07
19.68
ต.ค. 65
-0.07
19.84
มี.ค. 66
-0.08
20.08
พ.ค. 66
-0.08
19.38
ก.ค. 66
-0.07
18.95
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 65
7.40
563.90
ต.ค. 65
7.20
548.20
ธ.ค. 65
4.40
539.30
มี.ค. 66
1.30
532.50
พ.ค. 66
-0.40
522.80
ส.ค. 66
-0.90
514.50
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.3475
34.0262
33.9354
EUR
36.9745
36.2523
36.1435
JPY 100
27.2931
26.6034
26.5026


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > กฏหมาย
กฏหมาย

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
25/04/2565
โดย : pirot
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
อ่านต่อ
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาอังกฤษปี 2564
08/10/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาอังกฤษปี 2564
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาอังกฤษปี 2564
อ่านต่อ
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาไทยปี 2564
08/10/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาไทยปี 2564
ทำเนียบโรงงานน้ำตาลภาษาไทยปี 2564
อ่านต่อ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
07/05/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
18/12/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่านต่อ
เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาล
18/12/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาล
อ่านต่อ
ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
18/11/2563
จำนวน 3 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
29/09/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อสถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ในแต่ละโรงงาน ประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓
10/04/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อสถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ในแต่ละโรงงาน ประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 36 รายการ
next back
หน้าที่ :