ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ไร่อ้อยดอทคอม
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 65
-0.07
19.68
ต.ค. 65
-0.07
19.84
มี.ค. 66
-0.08
20.08
พ.ค. 66
-0.08
19.38
ก.ค. 66
-0.07
18.95
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 65
7.40
563.90
ต.ค. 65
7.20
548.20
ธ.ค. 65
4.40
539.30
มี.ค. 66
1.30
532.50
พ.ค. 66
-0.40
522.80
ส.ค. 66
-0.90
514.50
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.3475
34.0262
33.9354
EUR
36.9745
36.2523
36.1435
JPY 100
27.2931
26.6034
26.5026


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการ

รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบค่าโพลาไรเซชั่นและค่าสีของน้ำตาลทราย ระหว่างโรงงานน้ำตาล และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
04/02/2565
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบค่าโพลาไรเซชั่นและค่าสีของน้ำตาลทราย ระหว่างโรงงานน้ำตาล และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
อ่านต่อ
รายงานผล กิจกรรมเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบค่าความชื้นในน้้าตาลทราย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
01/12/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงานผล กิจกรรมเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบค่าความชื้นในน้้าตาลทราย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
อ่านต่อ
คู่มือวิธีทดสอบ หาปริมาณเถ้าเชิงความนำไฟฟ้า ในน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
26/11/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
คู่มือวิธีทดสอบ หาปริมาณเถ้าเชิงความนำไฟฟ้า ในน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
อ่านต่อ
คู่มือวิธีทดสอบ หาปริมาณเถ้าเชิงความนำไฟฟ้า ในน้ำตาลทรายดิบ
26/11/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
คู่มือวิธีทดสอบ หาปริมาณเถ้าเชิงความนำไฟฟ้า ในน้ำตาลทรายดิบ
อ่านต่อ
มือวิธีทดสอบ หาปริมาณแป้งในน้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี SPRI Rapid Starch Test
26/11/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
มือวิธีทดสอบ หาปริมาณแป้งในน้ำตาลทรายดิบ โดยวิธี SPRI Rapid Starch Test
อ่านต่อ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย
15/10/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย
อ่านต่อ
คู่มือวิธีทดสอบ หาค่าความขุ่นในน้าตาลทรายขาว
11/10/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
คู่มือวิธีทดสอบ หาค่าความขุ่นในน้าตาลทรายขาว
อ่านต่อ
คู่มือวิธีทดสอบ การหาปริมาณน้าตาลรีดิวซิ่งในน้าตาลทรายดิบ ผลิตภัณฑ์จากอ้อยและน้าตาลชนิดพิเศษ โดยวิธี Lane and Eynon Constant Volume
11/10/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
คู่มือวิธีทดสอบ การหาปริมาณน้าตาลรีดิวซิ่งในน้าตาลทรายดิบ ผลิตภัณฑ์จากอ้อยและน้าตาลชนิดพิเศษ โดยวิธี Lane and Eynon Constant Volume
อ่านต่อ
รายงานประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายปี ๒๕๖๓/๖๔
06/10/2564
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงานประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายปี ๒๕๖๓/๖๔
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 37 รายการ
next back
หน้าที่ :