OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
วันที่ 18 มกราคม 2561
ขาวธรรมดา
0.00
ขาวบริสุทธิ์
0.00
หน่วย : บาท/กก.
หมายเหตุ! ราคาสำรวจอย่างไม่เป็นทางการ
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 61
0.17
13.25
พ.ค. 61
0.16
13.40
ก.ค. 61
0.16
13.64
ต.ค. 61
0.15
13.98
มี.ค. 62
0.18
14.65
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 61
0.40
353.50
พ.ค. 61
1.80
357.00
ส.ค. 61
2.10
362.60
ต.ค. 61
2.90
366.80
ธ.ค. 61
3.90
373.00
มี.ค. 62
4.00
379.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
32.0382
31.7003
31.6209
EUR
39.3792
38.6556
38.5435
JPY 100
29.0749
28.3585
28.2787
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการ

รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)
18/09/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)
อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานด้านอ้อย และอุตสาหกรรมชีวภาพ
21/11/2559
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงานผลการดำเนินงานด้านอ้อย และอุตสาหกรรมชีวภาพ
อ่านต่อ
เอกสารเผยแพร่ : รอบรู้เรื่องอ้อย
18/12/2560
โดย : damrong
เอกสารเผยแพร่ : รอบรู้เรื่องอ้อย
== เอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอ้อย เช่น โรค แมลง การป้องกันกำจัด การจัดการไร่อ้อย...
อ่านต่อ
วารสารอ้อยและน้ำตาลทราย
18/12/2560
โดย : damrong
วารสารอ้อยและน้ำตาลทราย
++ วารสารราย 2 เดือน เพื่อนำเสนอบทความ รายงาน ผลงานวิชาการและความรู้เกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทราย
อ่านต่อ
รายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015)
22/08/2559
โดย : teenadath
รายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015)
อ่านต่อ
รายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำตาลทราย ครั้งที่ 20
04/09/2556
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำตาลทราย ครั้งที่ 20
อ่านต่อ
รายงานพิเศษ : การศึกษาดูงานของคณะกรรมการน้ำตาลทรายในประเทศสหภาพพม่า
01/08/2554
โดย : admin
รายงานพิเศษ : การศึกษาดูงานของคณะกรรมการน้ำตาลทรายในประเทศสหภาพพม่า
อ่านต่อ
รายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบปริมาณแป้ง ครั้งที่ 1
20/05/2554
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบปริมาณแป้ง ครั้งที่ 1
รายงานสรุป กิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ หาปริมาณแป้งในน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1
อ่านต่อ
รายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำตาลทราย ครั้งที่ 15
10/03/2554
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำตาลทราย ครั้งที่ 15
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 14 รายการ
next back
หน้าที่ :