OCSB Intramail
สมัครงานออนไลน์
OCSB Facebook
OCSB Facebook
ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 60
-0.55
20.16
พ.ค. 60
-0.55
20.13
ก.ค. 60
-0.53
19.88
ต.ค. 60
-0.50
19.83
มี.ค. 61
-0.44
19.89
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 60
-11.90
548.60
ส.ค. 60
-11.70
539.90
ต.ค. 60
-10.10
523.40
ธ.ค. 60
-9.00
512.90
มี.ค. 61
-8.10
508.20
พ.ค. 61
-7.10
501.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.1635
34.8291
34.7550
EUR
37.2773
36.5657
36.4630
JPY 100
31.2530
30.5619
30.4846
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559

แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการมีวินัย

รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > สมัครงาน
สมัครงาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
24/02/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ
อ่านต่อ
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
01/02/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
30/01/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
26/01/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓
อ่านต่อ
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
26/12/2559
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ สอบ
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
23/12/2559
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
16/12/2559
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓ (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
29/11/2559
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
20/11/2559
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบกับการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 99 รายการ
next back
หน้าที่ :