OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Facebook
OCSB Twitter    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.07
20.82
ก.ค. 66
-0.05
20.34
ต.ค. 66
-0.04
20.07
มี.ค. 67
-0.05
20.00
พ.ค. 67
-0.06
18.94
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.20
597.60
ส.ค. 66
0.20
583.20
ต.ค. 66
0.70
567.30
ธ.ค. 66
0.60
554.70
มี.ค. 67
-0.20
544.00
พ.ค. 67
-0.10
533.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.2635
33.9359
33.8458
EUR
37.2485
36.5442
36.4384
JPY 100
26.5121
25.8248
25.7277


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > สมัครงาน
สมัครงาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
13/03/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : rachanon
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
28/02/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : rachanon
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
15/02/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : rachanon
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
27/01/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : rachanon
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สอบสัมภาษณ์)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
05/01/2566
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : rachanon
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
14/12/2565
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : santibarn
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
14/12/2565
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : santibarn
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
01/12/2565
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : santibarn
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
15/11/2565
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : santibarn
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 236 รายการ
next back
หน้าที่ :