OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
วันที่ 18 มกราคม 2561
ขาวธรรมดา
0.00
ขาวบริสุทธิ์
0.00
หน่วย : บาท/กก.
หมายเหตุ! ราคาสำรวจอย่างไม่เป็นทางการ
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 61
0.17
13.25
พ.ค. 61
0.16
13.40
ก.ค. 61
0.16
13.64
ต.ค. 61
0.15
13.98
มี.ค. 62
0.18
14.65
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 61
0.40
353.50
พ.ค. 61
1.80
357.00
ส.ค. 61
2.10
362.60
ต.ค. 61
2.90
366.80
ธ.ค. 61
3.90
373.00
มี.ค. 62
4.00
379.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
32.0382
31.7003
31.6209
EUR
39.3792
38.6556
38.5435
JPY 100
29.0749
28.3585
28.2787
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > สมัครงาน
สมัครงาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
17/01/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
17/10/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
20/09/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
08/08/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเกษตร)และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
08/08/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
26/06/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
08/06/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านงบประมาณ) ระดับ ๓ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านนโยบายและแผน) ระดับ ๓
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
24/05/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : saman
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านงบประมาณ) ระดับ ๓ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านนโยบายและแผน) ระดับ ๓ (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
17/05/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Wachira
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 116 รายการ
next back
หน้าที่ :