OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 65
-0.21
18.28
มี.ค. 66
-0.36
17.64
พ.ค. 66
-0.34
17.02
ก.ค. 66
-0.30
16.72
ต.ค. 66
-0.29
16.78
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 65
-4.20
532.70
มี.ค. 66
-6.20
497.30
พ.ค. 66
-6.10
486.80
ส.ค. 66
-5.90
478.70
ต.ค. 66
-5.80
471.00
ธ.ค. 66
-5.70
470.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
37.4864
37.1732
37.0761
EUR
37.0365
36.3011
36.1943
JPY 100
26.6317
25.9377
25.8353


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > สถานการณ์ต่างประเทศ
สถานการณ์ต่างประเทศ

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565
21/09/2565
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565
ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คประจำสัปดาห์นี้ (12 - 16 กันยายน 2565)
อ่านต่อ
*สถิติราคาน้ำตาลตลาดโลก*
02/02/2565
โดย : damrong
*สถิติราคาน้ำตาลตลาดโลก*
สถิติราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค และน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ประจำปี 2565 และฉบับย้อนหลัง...
อ่านต่อ
สรุปสถานการณ์ตลาดโลกรายสัปดาห์ ประจำปี 2565
07/01/2565
โดย : damrong
สรุปสถานการณ์ตลาดโลกรายสัปดาห์ ประจำปี 2565
สรุปสถานการณ์ตลาดโลกรายสัปดาห์ ฉบับย้อนหลัง (ปี 2548 - ปัจจุบัน)...
อ่านต่อ
รายงาน สถานการณ์เอทานอลโลก
15/11/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงาน สถานการณ์เอทานอลโลก
รายงาน สถานการณ์เอทานอลโลก ปี พ.ศ. 2560
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 4 รายการ
next back
หน้าที่ :