OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 63
-0.11
12.24
พ.ค. 63
-0.10
12.34
ก.ค. 63
-0.10
12.47
ต.ค. 63
-0.09
12.72
มี.ค. 64
-0.07
13.31
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 62
-2.70
339.00
มี.ค. 63
-2.40
335.20
พ.ค. 63
-2.30
339.50
ส.ค. 63
-2.40
343.60
ต.ค. 63
-2.60
347.30
ธ.ค. 63
-2.80
350.90
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.5344
30.1923
30.1003
EUR
33.9666
33.2648
33.1568
JPY 100
28.2880
27.5333
27.4251
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > สถานการณ์ต่างประเทศ
สถานการณ์ต่างประเทศ

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกรายเดือน ปีพ.ศ. 2561
27/02/2561
จำนวน 4 ไฟล์
โดย : pirot
สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกรายเดือน ปีพ.ศ. 2561
อ่านต่อ
รายงาน สถานการณ์เอทานอลโลก
15/11/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงาน สถานการณ์เอทานอลโลก
รายงาน สถานการณ์เอทานอลโลก ปี พ.ศ. 2560
อ่านต่อ
รายงานสถานการณ์พลาสติกชีวภาพโลกปี 2560
09/01/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
รายงานสถานการณ์พลาสติกชีวภาพโลกปี 2560
รายงานสถานการณ์พลาสติกชีวภาพโลกปี 2560
อ่านต่อ
สรุปสถานการณ์ตลาดโลกรายสัปดาห์ ประจำปี 2562
14/01/2562
โดย : damrong
สรุปสถานการณ์ตลาดโลกรายสัปดาห์ ประจำปี 2562
สรุปสถานการณ์ตลาดโลกรายสัปดาห์ ฉบับย้อนหลัง (ปี 2548 - ปัจจุบัน)
อ่านต่อ
*สถิติราคาน้ำตาลตลาดโลก
12/02/2562
โดย : damrong
*สถิติราคาน้ำตาลตลาดโลก
สถิติราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค และน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ประจำปี 2561 และฉบับย้อนหลัง
อ่านต่อ
สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7 -11  ตุลาคม 2562
17/10/2562
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7 -11 ตุลาคม 2562
ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คประจำสัปดาห์นี้ (7 -11 ตุลาคม 2562)...
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 6 รายการ
next back
หน้าที่ :