OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 65
-0.21
18.28
มี.ค. 66
-0.36
17.64
พ.ค. 66
-0.34
17.02
ก.ค. 66
-0.30
16.72
ต.ค. 66
-0.29
16.78
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 65
-4.20
532.70
มี.ค. 66
-6.20
497.30
พ.ค. 66
-6.10
486.80
ส.ค. 66
-5.90
478.70
ต.ค. 66
-5.80
471.00
ธ.ค. 66
-5.70
470.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
37.4864
37.1732
37.0761
EUR
37.0365
36.3011
36.1943
JPY 100
26.6317
25.9377
25.8353


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > สถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศ
สถานการณ์ในประเทศ

ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2565
28/02/2565
จำนวน 10 ไฟล์
โดย : Weerasak
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2565
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2565
อ่านต่อ
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2564
29/03/2564
จำนวน 4 ไฟล์
โดย : pirot
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2564
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2564
อ่านต่อ
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2563
26/10/2563
โดย : pirot
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2563
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2563
อ่านต่อ
ภาวะการส่งออกน้ำตาล ประจำปี 2562
30/01/2562
จำนวน 6 ไฟล์
โดย : pirot
ภาวะการส่งออกน้ำตาล ประจำปี 2562
ภาวะการส่งออกน้ำตาล ประจำปี 2562
อ่านต่อ
สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี
17/09/2561
โดย : damrong
สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี
อ่านต่อ
ภาวะการผลิตและส่งออก
17/09/2561
โดย : damrong
ภาวะการผลิตและส่งออก
อ่านต่อ
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศ ประจำปี 2560
16/02/2561
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : pirot
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศ ประจำปี 2560
อ่านต่อ
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2560
08/01/2561
โดย : teenadath
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2560
อ่านต่อ
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2561
08/01/2561
โดย : nittaya
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2561
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 53 รายการ
next back
หน้าที่ :