ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 64
0.83
16.67
พ.ค. 64
0.77
15.72
ก.ค. 64
0.59
15.06
ต.ค. 64
0.41
14.72
มี.ค. 65
0.34
14.90
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 63
4.80
456.00
พ.ค. 63
5.10
439.30
ส.ค. 64
14.20
429.70
ต.ค. 64
9.70
411.50
ธ.ค. 64
7.10
405.40
มี.ค. 65
6.10
403.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.1568
29.8107
29.7209
EUR
36.7688
36.0097
35.8882
JPY 100
29.2695
28.5201
28.4191


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > เตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
เตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล

เตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
(01) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2561
05/07/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย :
(01) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2561
ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนมีนาคม 2018 อยู่ที่ 12.83 เซนต์ต่อปอนด์ ลดลง 0.12 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน สัญญาเดือนสิงหาคม ........
อ่านต่อ
(14) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561
05/07/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย :
(14) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนกรกฎาคม 2018 อยู่ที่ 11.88 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.15 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ......
อ่านต่อ
(13) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561
05/07/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : sukanya
(13) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนกรกฎาคม 2018 อยู่ที่ 12.12 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.12 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ........
อ่านต่อ
(12) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
29/06/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย :
(12) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนกรกฎาคม 2018 อยู่ที่ 12.06 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.01 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ........
อ่านต่อ
(11) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
29/06/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : sukanya
(11) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนกรกฎาคม 2018 อยู่ที่ 11.89 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.05 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน .........
อ่านต่อ
(10) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561
29/06/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : sukanya
(10) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนกรกฎาคม 2018 อยู่ที่ 11.89 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.05 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน .........
อ่านต่อ
(09) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561
29/06/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : sukanya
(09) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนกรกฎาคม 2018 อยู่ที่ 12.23 เซนต์ต่อปอนด์ ลดลง 0.28 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ..........
อ่านต่อ
(08) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561
29/06/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย :
(08) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนกรกฎาคม 2018 อยู่ที่ 12.51 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.16 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน .........
อ่านต่อ
(07) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561
29/06/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : sukanya
(07) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนกรกฎาคม 2018 อยู่ที่ 12.25 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.52 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน .....
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 329 รายการ
next back
หน้าที่ :