ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 64
-0.25
17.29
ต.ค. 64
-0.28
17.39
มี.ค. 65
-0.28
17.61
พ.ค. 65
-0.27
16.76
ก.ค. 65
-0.22
16.19
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 64
-2.80
448.50
ต.ค. 64
-3.30
456.50
ธ.ค. 64
-4.90
461.70
มี.ค. 65
-5.20
466.10
พ.ค. 65
-5.10
459.50
ส.ค. 65
-4.90
453.30
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.2985
30.9335
30.8394
EUR
38.0474
37.2537
37.1365
JPY 100
28.7450
27.9866
27.8877


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > จัดชื้อจัดจ้าง > จัดชื้อจัดจ้าง
จัดชื้อจัดจ้าง

                                                                              ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
                                           ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
งบประมาณ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  ประกาศศุนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
  1. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
    เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
  - ประกวดราคาเช่ารถยนต์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 1.ประกาศร่างวิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  การเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพวิเตรอ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศอภ.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564
 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีปะรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมดินและปลูกอ้อยแปลงวิจัย csb14 และcsb15 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดชั่งอ้อย csb15 ขั้น3ตอ1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมพันธุ์อ้อยและปลูกอ้อยแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยลุกผสมชุด csb14และcsb15               ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมพันธุ์อ้อยและปลุกอ้อยแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยลุกผสมชุดCSB14และCSB15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
  1. เรื่อง ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
  1.  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเตรียมพันธุ์อ้อยและปลูกอ้อยแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์อ้อย สอ.นม.                       แปลงของ    สมาชิก  กลุ่ม ศร. โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
  2.  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาบริการเตรียมพันธุ์อ้อยและปลูกอ้อยแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์อ้อย สอ. นม.                       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3.  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4.  เรื่อง  ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน  ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564
 1. เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 1. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธี e-bidding
 2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการปลูกอ้อยแปลงวิจัย csb14 และ csb15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
  ประกาศสำนัีกงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  1.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  1.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  1.เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
     1.เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ  โดยวิธี e-bidding
     2.เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธี e-bidding
     3.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอน้ำ แบบตั้งพื้น ขนาด 30 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำหน้าต่างกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
1.เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอ่างล้างและแท่นวางอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดระานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาะสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการว่อมแซมเครื่องกรองอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนยายน 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าใบกันสาด อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
   2.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   3.ประกาศผูั้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
    1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร สอ.นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  1.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  
  2.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  3.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในศอภ.4

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ ทะเบียน กล9058อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  1.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  3.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษาายน 2563
 -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช จำนวน ๒๘ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชแปลงขยายอ้อยพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563
 -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภํณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดซื้อครุภํณฑ์วิทยาศาสตร์ ๘ รายการ


ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศุนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดชั่งปลูกอ้อยแปลงวิจัย csb15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 ประกาศ ณ วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศ ณ วันที่ 21  มกราคม 2563
  เรื่องการรายงานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส้่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
 -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม  2563
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ  วันที่ 13 มกราคม 2563
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 24  ธันวาคม 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  1.เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  2.เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  3. เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  4. เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมผาลไถบุกเบิก จำนวน ๑ อัน สอ.ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  5. เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  6. เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  
 
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอรคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กล 9058 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลผลผลิตอ้อย ชุด csb และแปลงทดสอบปุ๋ยโครงการ csb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเตรียมพันธุ์อ้อยและปลูกอ้อยแปลงขยายพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563 สอ.นม.

ประกาศ ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ  โครงการ csb สอ.ชย.

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  4 รายการ โครงการ ศร. สอ.ชย.

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการปลูกอ้อยแปลงขยายพันธุ์อ้อย ปี 2563 สอ.ชย.


ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยละน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ


ประกาศ ณ วันที่  5 พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการปลุูกอ้อยเพื่อจัดทำแปลงสาธิตในโครงการศูนย์การเรียนรู้ ศอภ.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤศจิกายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 30  กรกฎาคม 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๙ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำตาลทราย ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย                 
 โดยการวิเคราะห์คุณภาพดิน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ  โครงการฝึกอบรมชาวไร่อ้อยและผู้สนใจด้านอ้อย หลักสูตรการ  ผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 25  กรกฎาคม 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภํณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ คัน สอ.นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


- ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชและทำลายต้นอ้อยที่แสดงอาการโรคใบขาว จำนวน ๑๕ ไร่

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบ Lan อาคาร ศอภ.๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง อาคารสำนักงานศอภ.๔

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โครงการส่งเสริมปรับปรงบำรุงดินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ฝบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย      
   สถานีสูบน้ำบ้านเพชร ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 -ประกาศสำนักงานคระกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โครงการศร. ศอภ.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ขนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน แบบห้องแถว ๓ ห้อง ๒ ชั้น สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยนครราชสีมา


ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
    เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน                        
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก  กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ egp ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- 
  มีนาคม  2562

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
    เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          
    (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ 
     ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
    เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   - เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา 
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศ ณ  วันที่ 29 มกราคม  2562
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการนักวิทยาศาสตร์ ๑ คน โครงการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย โดยการวิเคราะห์
   คุณภาพดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การเช่ารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ                 
   ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน ๑ คัน
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ

 
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน                   
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            
  (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่4อุดรธานี
   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การเช่ารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน


ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยโศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่4อุดรธานี
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินฯ

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่4อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โครงการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินฯ

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่4อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตัดชั่งอ้อยแปลงวิจัย โครงการ CSB สอชย

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โครงการพัฒนาการวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบน้ำตาลในอ้อยน้ำตาลทรายฯ
 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โครงการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินฯ
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปลูกอ้อย CSB2013 โครงการ CSB สอ.ชย.
 - ประกาศสำนักงานคระกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย โครงการ CSB ศอภ.๔
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยโครงการขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ปี 2562 ศอภ.4

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
 เรื่องประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่ารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ ๔ จ.อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ คน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศร่างประกาศการประกวดราคาเช่ารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คันด้วยวิธีประกวดราคา   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการโครงการปรับปรุงบำรุงดินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ. อุดรธานี
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย โดยการวิเคราะห์คุณภาพดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำตาลทรายตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี 
  เรื่อง ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ ห้องแถว ๔ ห้อง ๒ ชั้น ศอภ.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี 
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
  - เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ   จำนวน 2 รายการ
  - เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร    จำนวน 1 รายการ
  - เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน 5 รายการ

9250-4912.pdf 
9250-6610.pdf 
9250-7712.pdf 
9250-3173.pdf 
9250-2182.pdf 
9250-1184.pdf 
9250-5258.pdf 
9250-4912.pdf 
9250-7422.pdf 
9250-9759.pdf 
9250-2000.pdf 
9250-1889.pdf 
9250-3182.pdf 
9250-8862.pdf 
9250-8787.pdf 
9250-5947.pdf 
9250-8397.pdf 
9250-2502.pdf 
9250-8660.pdf 
9250-3469.pdf 
9250-5543.pdf 
9250-2431.pdf 
9250-8116.pdf 
9250-8064.pdf 
9250-9693.pdf 
9250-9092.pdf 
9250-1851.pdf 
9250-4404.pdf 
9250-8870.pdf 
9250-4788.pdf 
9250-3993.pdf 
9250-8490.pdf 
9250-6509.pdf 
9250-1243.pdf 
9250-6979.pdf 
9250-2907.pdf 
9250-4926.pdf 
9250-2731.pdf 
9250-1941.pdf 
9250-4526.pdf 
9250-7405.pdf 
9250-3237.pdf 
9250-6583.pdf 
9250-2923.pdf 
9250-9128.pdf 
9250-5703.pdf 
9250-2914.pdf 
9250-3020.pdf 
9250-9864.pdf 
9250-8016.pdf 
สร้างโดย : myapple2523 วันที่สร้าง : 29/10/2561
กลับไปยังหน้าหลัก