ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 64
-0.25
17.29
ต.ค. 64
-0.28
17.39
มี.ค. 65
-0.28
17.61
พ.ค. 65
-0.27
16.76
ก.ค. 65
-0.22
16.19
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 64
-2.80
448.50
ต.ค. 64
-3.30
456.50
ธ.ค. 64
-4.90
461.70
มี.ค. 65
-5.20
466.10
พ.ค. 65
-5.10
459.50
ส.ค. 65
-4.90
453.30
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.2985
30.9335
30.8394
EUR
38.0474
37.2537
37.1365
JPY 100
28.7450
27.9866
27.8877


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
ฝึกอบรม

                                    กำหนดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                               ประจำปี พ.ศ. 2563
 


ลำดับที่ 

หลักสูตร

ระยะเวลา

ระยะเวลาการการอบรม

รายละเอียด
หลักสูตร

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

1

การทำงานด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล 2016 ระดับขั้นกลาง-ขั้นสูง (รุ่นที่ 1)

5 วัน

17-21 ส.ค. 63

 

2

การทำงานด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล 2016 ระดับขั้นกลาง-ขั้นสูง (รุ่นที่ 2)

5 วัน

24-28 ส.ค. 63

 

3

การทำงานด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล 2016 ระดับขั้นกลาง-ขั้นสูง (รุ่นที่ 3)

5 วัน

31 ส.ค. 63
-
4 ก.ย. 63

 

4

การทำงานด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล 2016 ระดับขั้นกลาง-ขั้นสูง (รุ่นที่ 4)

5 วัน

7-11 ก.ย. 63

 

5

การทำงานของโปรแกรม Microsoft Office 2016
 ขั้นสูง (รุ่นที่ 1)

3 วัน

14-16 ก.ย. 63

 

6

การทำงานของโปรแกรม Microsoft Office 2016
ขั้นสูง (รุ่นที่ 2)

3 วัน

21-23 ก.ย. 63

 

7

การประยุกต์ใช้ Smart Technology สำหรับการทำงาน

2 วัน

24-25 ก.ย. 63

 

8

การเขียน API Work Service โปรแกรมเมอร์ 
พื้นฐาน Python

4 วัน

28 ก.ย. 63
-
1 ต.ค. 63

 

9

การเขียน .NET โปรแกรมเมอร์ พื้นฐาน Python

5 วัน

5-9 ต.ค. 63

 

10

การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพโดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 และการสร้าง Infographic

3 วัน 

14-16 ต.ค. 63

 


 เริ่มอบรมเวลา 09.00 - 16.00 น.

          ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมานี้ และส่งเอกสารดังกล่าวมาที่กลุ่มวิชาการสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายหรือที่ E-mail Oranich_jo@ocsb.go.th

            ► กำหนดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
            
            ►
แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
            
            ► รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

            ► สถานที่อบรมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 3 ห้องอบรมคอมฯ


หมายเหตุ  ตามมติ ครม. ประกาศ ให้วันที่ 4 กันยายน และ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์

          1. จำกัดสิทธิ์หลักสูตรละ 2 ท่านต่อ 1 โรงงาน (กรณีหลักสูตรนั้นไม่เต็มจึงจะสามารถเพิ่มเติมได้)
          2. กรุณาแจ้งการตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2563 หรือก่อนการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
          3. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.ocsb.go.th
          4. สามารถติดตามข้อมูลการฝึกอบรมและลงทะเบียนได้ที่  http://www.ocsb.go.th  โทร. 0 2202 3080-1  
              นางสาวอรณิช  จองใจอนุรักษ์ E-mail Oranich_jo@ocsb.go.th  
              นางสาวแววตา  พรหมศักดิ์ E-mail Weawtaboo@gmaij.com 
             
นางธัญญลักษณ์  เนียมพูลทอง) โทรสาร 0 2354 6312

สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 03/08/2563
กลับไปยังหน้าหลัก