ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 64
-0.26
17.84
ต.ค. 64
-0.19
17.90
มี.ค. 65
-0.16
17.81
พ.ค. 65
-0.14
16.84
ก.ค. 65
-0.14
16.20
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 64
-8.70
471.80
ต.ค. 64
-7.30
472.90
ธ.ค. 64
-5.20
473.50
มี.ค. 65
-2.40
473.80
พ.ค. 65
-1.70
463.20
ส.ค. 65
-0.70
454.80
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.3748
31.0322
30.9408
EUR
38.2373
37.4680
37.3546
JPY 100
29.0629
28.3196
28.2185


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > กิจกรรม สอน. > กิจกรรม สอน.


คู่มือบริการสำหรับประชาชน 

 1. การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
 2. การขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
 3. การขอหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ
 4. การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายโควตา ค.เพื่อผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
 5. 
การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
 6. การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกนอกราชกาณาจักร
 7. การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ
 8. 
การขอหนังสืออนุญาตเพื่อขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการยกให้หรือการบริจาค
 9. การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายของปีการผลิตที่ผ่านมา มาทดแทนน้ำตาลทรายที่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศของปีการผลิตปัจจุบัน
10. 
การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายตามชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศกำหนดมาทำการแปรสภาพ
11. 
การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน
12. การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย
13. การจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ค.ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
14. การผ่อนผันการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายโควตา ค.
15. การออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร
16. การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในและนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับสินค้าน้ําตาลทรายปี 2558
7042-4012.pdf 
Manual9.pdf (66.82 Kb)
7042-1874.pdf 
Manual8.pdf (81.67 Kb)
7042-5439.pdf 
Manual7.pdf (95.71 Kb)
7042-5905.pdf 
Manual4.pdf (83.09 Kb)
สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 04/08/2558
กลับไปยังหน้าหลัก