ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 04 มีนาคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 64
0.12
16.26
ก.ค. 64
0.08
15.70
ต.ค. 64
0.08
15.54
มี.ค. 65
0.08
15.74
พ.ค. 65
0.09
14.91
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 63
4.00
462.00
ส.ค. 63
2.60
445.60
ต.ค. 64
2.60
434.40
ธ.ค. 64
2.20
428.90
มี.ค. 65
2.10
427.20
พ.ค. 65
1.50
417.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 04 มีนาคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.5389
30.1888
30.0938
EUR
36.9888
36.2063
36.0905
JPY 100
28.7661
28.0027
27.8997


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > กิจกรรม สอน. > กิจกรรม สอน.


คู่มือบริการสำหรับประชาชน 

 1. การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
 2. การขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
 3. การขอหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ
 4. การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายโควตา ค.เพื่อผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
 5. 
การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
 6. การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกนอกราชกาณาจักร
 7. การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ
 8. 
การขอหนังสืออนุญาตเพื่อขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการยกให้หรือการบริจาค
 9. การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายของปีการผลิตที่ผ่านมา มาทดแทนน้ำตาลทรายที่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศของปีการผลิตปัจจุบัน
10. 
การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายตามชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศกำหนดมาทำการแปรสภาพ
11. 
การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน
12. การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย
13. การจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ค.ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
14. การผ่อนผันการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายโควตา ค.
15. การออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร
16. การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในและนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับสินค้าน้ําตาลทรายปี 2558
7042-4012.pdf 
Manual9.pdf (66.82 Kb)
7042-1874.pdf 
Manual8.pdf (81.67 Kb)
7042-5439.pdf 
Manual7.pdf (95.71 Kb)
7042-5905.pdf 
Manual4.pdf (83.09 Kb)
สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 04/08/2558
กลับไปยังหน้าหลัก