ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 65
0.00
18.60
พ.ค. 65
-0.01
18.27
ก.ค. 65
-0.01
18.03
ต.ค. 65
0.00
17.92
มี.ค. 66
0.03
17.89
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 65
-1.40
484.20
พ.ค. 65
-1.80
482.70
ส.ค. 65
-1.50
480.20
ต.ค. 65
-1.40
475.10
ธ.ค. 65
-1.70
475.70
มี.ค. 66
-1.30
474.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.8768
33.5300
33.4340
EUR
38.5563
37.7848
37.6644
JPY 100
30.1005
29.3638
29.2663


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > จัดชื้อจัดจ้าง > จัดชื้อจัดจ้าง
จัดชื้อจัดจ้าง

6457-3716.pdf 
scan2049.pdf (750.14 Kb)
6457-6895.pdf 
Scan_0001.pdf (234.26 Kb)
6457-7767.pdf 
Scan_0001.pdf (245.44 Kb)
6457-3153.pdf 
Scan_0001.pdf (213.97 Kb)
6457-9089.pdf 
Scan_0001.pdf (192.05 Kb)
6457-2013.pdf 
scan2023.pdf (481.75 Kb)
6457-3120.pdf 
Scan_0001.pdf (232.13 Kb)
6457-3163.pdf 
Scan_0001.pdf (241.73 Kb)
6457-7488.pdf 
scan2063.pdf (368.79 Kb)
สร้างโดย : วันที่สร้าง : //543
กลับไปยังหน้าหลัก