ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.01
19.62
พ.ค. 66
0.00
18.56
ก.ค. 66
0.02
17.95
ต.ค. 66
0.03
17.77
มี.ค. 67
0.02
17.74
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.80
538.40
พ.ค. 66
0.30
526.70
ส.ค. 66
-0.40
509.80
ต.ค. 66
-0.10
492.40
ธ.ค. 66
0.00
484.90
มี.ค. 67
0.60
477.80
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.1691
34.8408
34.7402
EUR
36.8962
36.1464
36.0426
JPY 100
26.0007
25.2860
25.1894


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > รายงานการผลิต > รายงานการผลิต
รายงานการผลิต

  • รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ปีการผลิต 2552/53

รายงานการผลิตประจำวันที่ 14 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 13 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 12 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 11 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 10 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่9 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 8 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 7 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 6 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 5 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 4 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 3 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 2 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 1 เมษายน 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 31 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 30 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 29 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 28 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 27 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 26 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 25 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 24 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 23 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 22 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 21 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 20 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 19 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 18 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 17 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 16 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 15 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 14 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 13 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 12 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 11 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 10 มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 9มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 8มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 7มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 6มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 5มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 4มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 3มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 2มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 1มีนาคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 31 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 30 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 29 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 28 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 27 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 26 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 25 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 24 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 23 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 22 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 21 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 20 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 19 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 18 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 17 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 16 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 15 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 14 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 13 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 12 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 11 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 10 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 9 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 8 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 7 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 6 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 5 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 4 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 3 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 2 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 1 มกราคม 2553
รายงานการผลิตประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 24ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552
รายงานการผลิตประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552


 

สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 02/08/2553
กลับไปยังหน้าหลัก