Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
เดือน กันยายน 2561
ขาวธรรมดา
16.62
ขาวบริสุทธิ์
17.96
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 62
0.36
13.43
พ.ค. 62
0.34
13.53
ก.ค. 62
0.33
13.61
ต.ค. 62
0.32
13.82
มี.ค. 63
0.33
14.37
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 61
7.30
370.80
มี.ค. 62
7.60
370.60
พ.ค. 62
8.40
373.80
ส.ค. 62
8.50
376.70
ต.ค. 62
8.60
379.00
ธ.ค. 62
8.90
382.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
32.8567
32.5344
32.4503
EUR
38.2642
37.5486
37.4444
JPY 100
29.4792
28.7448
28.6638
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ระบบงานใบลาอิเล็กทรอนิกส์) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
OL(OCSB Learning)

  รวมบทความเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ และมุ่งสู่การเป็นองค์การเรียนรู้  ของ สอน.

  ► การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและการประยุกต์ใช้
  ► มาตรฐานน้ำตาลทรายขาว (มอก.56-2552)
  ► การจัดการความรู้ในงานราชทัณฑ์ 
  ► การปรับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย  
  ► ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ  
  ► ความพึงพอใจ
  ► การวิเคราะห์หาค่าโพลาไรเซชันของน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวเกรด 3 และน้ำตาลทรายดิบ
  ► การวิเคราะห์หาค่าสีของน้ำตาลทรายขาวเกรด 1, 2, 3 น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำตาลทรายดิบ  
  ► ระบบแบ่งปันผลประโยชน์  
  ► สุขภาพดี 4 อ.  
  ► รายงานการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  ► "หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสำหรับจรรโลงสังคม"  
  ► คุณรู้จัก “Competency” (สมรรถนะ) ดีแค่ไหน  
  ► " จริยธรรมและคุณธรรม "  
  ► คุณรู้จัก "Competency" (สมรรถนะ) ดีแค่ไหน  
  ► " EQ " กับการพัฒนาตนเอง  
  ► ทำงานอย่างไรให้ Happy  
  ► ข้อคิดวันนี้ " ทำดีไม่ขึ้น ทำให้มากขึ้น "  
  ► พัฒนาตนให้เป็นคนที่มี Q สมบูรณ์  
  ► หลักธรรมในการปฏิบัติงาน โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ  
  ► หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ► The Fifth discipline  
  ► 5 วิธีสร้างความสดชื่นใจ  
  ► นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์  
  ► วิธีปรับตัวเองให้เป็นคนรักงาน  
  ► องค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บ  
  ► "เพิ่มคุณค่า ... พัฒนาตนเอง" ...ทำอย่างไรให้ได้งานมากขึ้น ω  
  ► "Competency คืออะไร"  
  ► กฏ 5 ข้อ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
  ► “จุดมุ่งหมายของตนเอง” (Self AIM)  
  ► องค์กรทันสมัย  
  ► 10 บัญญัติสู่การเพิ่มผลผลิตด้วยตัวคุณเอง  
  ► การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
  ► องค์กรการเรียนรู้ - 2  
  ► องค์กรการเรียนรู้ - 1
180-7000.pdf 
TIS56-2552.pdf (128.91 Kb)
180-8908.pdf 
suppychain.pdf (1.99 Mb)
สร้างโดย : nittaya วันที่สร้าง : 14/07/2553
กลับไปยังหน้าหลัก