ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 65
0.41
19.07
พ.ค. 65
0.36
18.78
ก.ค. 65
0.31
18.51
ต.ค. 65
0.28
18.39
มี.ค. 66
0.25
18.45
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 65
1.00
510.10
พ.ค. 65
4.00
503.10
ส.ค. 65
5.30
495.80
ต.ค. 65
5.70
488.80
ธ.ค. 65
4.80
487.30
มี.ค. 66
4.20
485.70
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.3568
33.0267
32.9345
EUR
37.9678
37.2159
37.1105
JPY 100
29.3404
28.6075
28.5095


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
กฏหมาย

   สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

   แผนที่แสดงที่ตั้ง สอน.
   สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
   ศูนย์บริหารการผลิต จำหน่ายและขนย้ายน้ำตาลทราย
   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 1-4 ส่วนภูมิภาค
   สำนักงานติดต่อของโรงงานน้ำตาล 46 แห่ง

   สถาบันชาวไร่อ้อยสังกัดชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน 12 สถาบัน
   สถาบันชาวไร่อ้อยสังกัดสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 7 สถาบัน
   สถาบันชาวไร่อ้อยสังกัดสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 8 แห่ง
   สถาบันชาวไร่อ้อยสังกัดชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง
   บริษัทผู้ส่งออกน้ำตาลทราย 7 แห่ง
สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 20/04/2554
กลับไปยังหน้าหลัก