ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
0.28
20.96
พ.ค. 66
0.29
19.61
ก.ค. 66
0.26
18.79
ต.ค. 66
0.24
18.55
มี.ค. 67
0.23
18.69
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
7.40
562.40
พ.ค. 66
8.30
553.50
ส.ค. 66
8.50
536.70
ต.ค. 66
7.20
522.50
ธ.ค. 66
5.60
512.70
มี.ค. 67
4.20
504.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.0269
32.7008
32.6047
EUR
36.1295
35.3951
35.2854
JPY 100
25.6971
24.9883
24.8856


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ สอน. ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย
    ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

2. อนุมัติประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

3. เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2564/2565

4. เห็นชอบการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2565/2566 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต้น)

5. การกำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2565/2566

           

สร้างโดย : saman วันที่สร้าง : 01/12/2565
กลับไปยังหน้าหลัก