ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
0.28
20.96
พ.ค. 66
0.29
19.61
ก.ค. 66
0.26
18.79
ต.ค. 66
0.24
18.55
มี.ค. 67
0.23
18.69
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
7.40
562.40
พ.ค. 66
8.30
553.50
ส.ค. 66
8.50
536.70
ต.ค. 66
7.20
522.50
ธ.ค. 66
5.60
512.70
มี.ค. 67
4.20
504.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.0269
32.7008
32.6047
EUR
36.1295
35.3951
35.2854
JPY 100
25.6971
24.9883
24.8856


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม “จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชาวพิมายร่วมใจใช้ถังดักไขมัน” ณ หอประชุมเสถียรถิระกุลประชาร่วมใจ โรงเรียนเพชรหนองขาม
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำและส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญในการติดตั้งถังดักไขมันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และสามารถนำองค์ความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดต่อให้กับคนอื่น ๆ ได้อย่างถูกวิธี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุภาณี สุริยจันทราทอง เลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์
นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี นายอุทัย ชารัญจ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรหนองขาม นายโยธิน ณ บางช้าง ที่ปรึกษาบริษัท อุตสาหกรรม
โคราช จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม และคณะวิทยากรจาก
SCG โรงงานบ้านโป่ง มาบรรยายให้ความรู้การบำบัดน้ำเสีย และ workshop วิธีทำ
ถังดักไขมันใช้ในครัวเรือน เพื่อจะนำถ่ายทอดต่อกับให้คนในชุมชน ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน
100 คน อาทิเช่น สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน
เกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาล
และเจ้าหน้าที่ สอน. พร้อมกันนี้ ได้มอบถังดักไขมันที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากกิจกรรม
workshop เพื่อเป็นชุดสาธิตให้กับชุมชนต่อไป

        

สร้างโดย : saman วันที่สร้าง : 29/11/2565
กลับไปยังหน้าหลัก