ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
0.28
20.96
พ.ค. 66
0.29
19.61
ก.ค. 66
0.26
18.79
ต.ค. 66
0.24
18.55
มี.ค. 67
0.23
18.69
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
7.40
562.40
พ.ค. 66
8.30
553.50
ส.ค. 66
8.50
536.70
ต.ค. 66
7.20
522.50
ธ.ค. 66
5.60
512.70
มี.ค. 67
4.20
504.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.0269
32.7008
32.6047
EUR
36.1295
35.3951
35.2854
JPY 100
25.6971
24.9883
24.8856


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยสำนักงานเลขานุการกรม นำทีมโดย นางสุภาณี สุริจันทราทอง เลขานุการกรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย” เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับรู้และเห็นถึงกระบวนการการบริหารจัดการของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในสถานที่จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อที่จะได้เข้าใจระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมากยิ่งขึ้น

- เวลา 11.00 น. คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ภาคที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสันติ สังข์ทอง หัวหน้าสถานี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และนายชาติชาย โชติสันต์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ได้บรรยายให้ความรู้ถึงภารกิจและหน้าที่ของสถานี ด้านการทดลอง วิจัย และขยายพันธุ์อ้อย

- เวลา 14.00 น. คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมโคราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสมบูรณ์ จาตุรชาต ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอ้อย บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ วิทยากรจากสมาคมและโรงงานน้ำตาล ได้บรรยายถึงกระบวนการการบริหารจัดการของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมได้เดินชมกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ตั้งแต่การรับอ้อยและหีบอ้อย การผลิตน้ำตาลทรายดิบ การผลิตน้ำตาลทรายขาว และการบรรจุ

       

สร้างโดย : saman วันที่สร้าง : 29/11/2565
กลับไปยังหน้าหลัก