ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
0.28
20.96
พ.ค. 66
0.29
19.61
ก.ค. 66
0.26
18.79
ต.ค. 66
0.24
18.55
มี.ค. 67
0.23
18.69
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
7.40
562.40
พ.ค. 66
8.30
553.50
ส.ค. 66
8.50
536.70
ต.ค. 66
7.20
522.50
ธ.ค. 66
5.60
512.70
มี.ค. 67
4.20
504.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.0269
32.7008
32.6047
EUR
36.1295
35.3951
35.2854
JPY 100
25.6971
24.9883
24.8856


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

        เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย
นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และนายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (
International Sugar Organization : ISO) ครั้งที่ 61
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญพิจารณา ดังนี้

- การประชุม Credentials Committee เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสิทธิ์ของประเทศสมาชิก และการคำนวณเสียงโหวต โดยประเทศไทย
   เป็นประธาน
Credentials

- การพิจารณาจำนวนเสียงโหวตของประเทศสมาชิก ซึ่งผูกพันกับการจ่ายค่าสมาชิกประจำปี 2566

- การปรับปรุงแก้ไขความตกลง International Sugar Agreement (ISA) ปี ค.ศ. 1992

- พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานของรายงานการประเมินตลาด การบริโภค และสถิติของตลาดน้ำตาล ประจำปี 2566

- การสรรหาประธาน และรองประธาน ISO สำหรับการประชุมในปีถัดไป

- รายงานสถานะทางการเงินของ ISO

- การเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเผยแพร่และแลกเปลี่ยนนโยบายด้านน้ำตาลให้ประเทศสมาชิก

- สรุปผลการจัดกิจกรรมในหัวข้อ "การผลิตพลังงานจากอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อลดคาร์บอน: การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน”
  (
Carbon Sugar Energy: transition to a sustainable world) เพื่อให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม

                      

สร้างโดย : saman วันที่สร้าง : 28/11/2565
กลับไปยังหน้าหลัก