ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 65
-0.48
18.87
พ.ค. 65
-0.45
18.69
ก.ค. 65
-0.39
18.55
ต.ค. 65
-0.33
18.40
มี.ค. 66
-0.29
18.35
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 64
-6.80
500.50
มี.ค. 65
-8.70
492.60
พ.ค. 65
-6.70
492.30
ส.ค. 65
-6.20
490.20
ต.ค. 65
-6.30
485.50
ธ.ค. 65
-5.90
486.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.5216
33.1791
33.0834
EUR
39.1890
38.4129
38.2966
JPY 100
29.6061
28.8720
28.7789


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวเศรษฐกิจอ้อยและน้ำตาล > ข่าวเศรษฐกิจอ้อยและน้ำตาล
ข่าวเศรษฐกิจอ้อยและน้ำตาล

ธปท.แนะเอกชนปรับตัว รับกระแสดิจิทัล-สิ่งแวดล้อม 

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ถึงมาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยุคโควิดว่าโควิดนับเป็นวิกฤตที่หนักส่งผลกระทบวงกว้างและแรงทั้งต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ตัวเลขอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ติดลบมากที่สุดในรอบ 22 ปี แต่ตัวเลขจีดีพีก็อาจยังไม่สะท้อนผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้น ขณะที่เดือนกรกฎาคม 2564 เริ่มเห็นสินเชื่อเอสเอ็มอีกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ 1% จากเดิมที่ติดลบมาต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดหากไม่มีผลของมาตรการของทางการเข้ามาเกี่ยวข้อง สินเชื่อเอสเอ็มอีจะยังคงติดลบ 1% 

“หากเทียบกับปัญหาที่รุนแรงและสะสมมานานจากวิกฤตครั้งนี้ การปล่อยสินเชื่อและช่วยเหลือลูกหนี้โดยกลไกปกติของธนาคารพาณิชย์ แม้จะทำได้ดี แต่ก็ยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงจุดที่ระบบธนาคารพาณิชย์ยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร คือ การช่วยเหลือเอสเอ็มอี แต่ ธปท. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพร้อมจะออกหรือปรับมาตรการเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้สินเชื่อไปถึงกลุ่มเสี่ยงมากยิ่งขึ้น และลดโอกาสที่กลุ่มนี้จะเข้าไม่ถึงสินเชื่อ และช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการขยายเวลาชำระหนี้ รวมทั้งต้องเร่งช่วยลูกหนี้ให้ได้จำนวนมากและเร็ว” นายเศรษฐพุฒิ กล่าว 

ธปท. จะติดตามดูแลการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งออกแบบมาตรการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เอื้อหรือสนับสนุนให้สถาบันการเงินสามารถจัดสรรทรัพยากรไปช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากขึ้น และยังมีฐานะแข็งแกร่ง เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามและแรงไปกว่าเดิม ทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์ทำงานได้ต่อเนื่อง ใกล้เคียงกับภาวะปกติ 

“เอกชนก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อวางรากฐานในอนาคตให้เศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในระยะข้างหน้ามี 2 เรื่องที่เป็นกระแสใหม่ที่ทุกคนต้องเตรียมรับมือ คือ กระแสเรื่องดิจิทัล และเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวรองรับเพราะในอนาคตจะยิ่งมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้นขณะที่ประชาชน ต้องเตรียมรับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น เช่น เร่งวางแผนทางการเงินจัดเตรียมเงินสำรองสำหรับใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน รวมถึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทางการเงินมากขึ้น ทั้งยังต้องเพิ่มความสำคัญกับการเท่าทันกับกระแสดิจิทัล เพราะนอกจากจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในโลกใหม่แล้ว ยังช่วยป้องกันการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นได้” นายเศรษฐพุฒิ กล่าว 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า ส.อ.ท.มีภารกิจช่วยเหลือสมาชิกภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ให้บริการ 360 องศา แก่สมาชิกครอบคลุมทุกมิติ เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ภายใต้แนวคิดว่าถึงเวลาต้องกล้าเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ตลาด เปลี่ยนรูปแบบสู่ดิจิทัลมากขึ้น ยุคใหม่ต้องคิดให้ต่าง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย 

ด้านการตลาดวางกลยุทธ์ 3 แนวทาง คือ การเข้าสู่ระบบออนไลน์(Go Online) การก้าวออกไปเชื่อมโยงทั่วโลก (Go Global) และการเข้าถึงโครงการภาครัฐ (Go Government) สนับสนุนทั้งองค์ความรู้ ช่องทาง เครื่องมือและเงินทุน โดยชูโครงการเมด อิน ไทยแลนด์(Made in Thailand) เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส.อ.ท.เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย FTI Expo ผลักดันสินค้าเมด อิน ไทยแลนด์ รองรับเปิดประเทศ ด้านการเงิน ส.อ.ท.ยังคงส่งเสริมสมาชิกให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น 

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2564

สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 28/09/2564
กลับไปยังหน้าหลัก