ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 64
-0.25
17.29
ต.ค. 64
-0.28
17.39
มี.ค. 65
-0.28
17.61
พ.ค. 65
-0.27
16.76
ก.ค. 65
-0.22
16.19
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 64
-2.80
448.50
ต.ค. 64
-3.30
456.50
ธ.ค. 64
-4.90
461.70
มี.ค. 65
-5.20
466.10
พ.ค. 65
-5.10
459.50
ส.ค. 65
-4.90
453.30
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.2985
30.9335
30.8394
EUR
38.0474
37.2537
37.1365
JPY 100
28.7450
27.9866
27.8877


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > สถานการณ์ต่างประเทศ > สถานการณ์ต่างประเทศ
สถานการณ์ต่างประเทศ

                               สถิติราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค และน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน
                                                 รายวัน รายเดือน และรายปี  ประจำปี พ.ศ. 2564รายวัน (ตลาดนิวยอร์ก) 

          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน มกราคม 2564 
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน มีนาคม 2564
          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน เมษายน 2564
          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน พฤษภาคม 2564
    
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน มิถุนายน 2564

          ♦ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน กรกฎาคม 2564          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน สิงหาคม 2564

          ♦ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน กันยายน 2564          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน ตุลาคม 2564

           ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน พฤศจิกายน 2564
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน ธันวาคม 2564

รายวัน (ตลาดลอนดอน)
 

          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน มกราคม 2564
          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
          
          ♦ 
ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน มีนาคม 2564
          
          ♦ 
ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน เมษายน 2564
          
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน พฤษภาคม 2564

          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน มิถุนายน 2564
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน กรกฎาคม 2564
           ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน สิงหาคม 2564
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน กันยายน 2564          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน ตุลาคม 2564

           ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน พฤศจิกายน 2564
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน ธันวาคม 2564

รายเดือน /รายปี

          ► ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์คล่วงหน้าเฉลี่ยรายเดือนปี 2564 (มกราคม - พฤษภาคม 2564)

          ► ราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดลอนดอนล่วงหน้าเฉลี่ยรายเดือนปี 2564 (มกราคม - พฤษภาคม 2564)                
                        สถิติราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค และน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน 
                                              รายวัน รายเดือน และรายปี ฉบับย้อนหลัง

สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 04/01/2564
กลับไปยังหน้าหลัก