ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 64
-0.25
17.29
ต.ค. 64
-0.28
17.39
มี.ค. 65
-0.28
17.61
พ.ค. 65
-0.27
16.76
ก.ค. 65
-0.22
16.19
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 64
-2.80
448.50
ต.ค. 64
-3.30
456.50
ธ.ค. 64
-4.90
461.70
มี.ค. 65
-5.20
466.10
พ.ค. 65
-5.10
459.50
ส.ค. 65
-4.90
453.30
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.2985
30.9335
30.8394
EUR
38.0474
37.2537
37.1365
JPY 100
28.7450
27.9866
27.8877


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > จัดชื้อจัดจ้าง > จัดชื้อจัดจ้าง
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

► ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และวัดอุณหภูมิ พร้อมขาตั้ง โอยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
    
-ประกาศ การจำหน่ายพัสดุด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด
► ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
      -
ประกาศจ้างเหมาอัพเดตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบภูมิ สารสนเทศค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม ArcGIS พร้อมแผนที่แบบเช่าใช้ งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
► ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
   
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูไฟฟ้าทางเข้าอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงชุดตู้ PANTRY จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ไม้ห้องประชุมชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์พ่นสารฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
   - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
► ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564
   
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C810 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
► ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
    
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ สำหรับการนำเข้า - การส่งออกและโลจิสติกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
► ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก จำนวน 2 ชุด
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมตู้เครื่องดูดควัน (HOOD) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิเคราะห์น้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ Voice Over Internet Protocol (VoIP) พร้อมเลขหมาย 
ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน กุมภาพันธ์ 2564
► ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564
    -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หน้า 80 แกรม (กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อย ปี 2564)
► ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
  - 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
► ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบให้บริการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองสำหรับการส่งออกและนำเข้าน้ำตาลทรายด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
► ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 - 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bioeconomy : Non-Food) โดยวิธีคัดเลือก
► ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พัสดุ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
    -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อย ปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
  -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
   - ประกาศและประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผ่านทาง e-mail : ocsb_0603@ocsb.go.th หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 16  - 23 กุุมภาพันธ์ 2564
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่เอกสาร ขนาด A4 จำนวน 1,260 ใบ (กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อย ปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564
   -
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค และซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำอ้อยแรงดันสูง 
จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาเทคนิคการปลูกอ้อยในสภาพแห้งแล้งรุนแรง โดยวิธีคัดเลือก 
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านอัลคาไลน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารเพียวซูโครส) โดยวิธีเฉพาะจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
   
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายบ่งบอกชั้น และป้ายเลขาธิการและรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
    -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
    - 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอ้อยจากไร่สู่โรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
► ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
    
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อและเอกสารเผยแพร่ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พัสดุ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่อง Spectrophotometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธู์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
   
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
 
► ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
   
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการจัดทำแผนปฎิบัติราชการดิจิท้ล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) โดยวิธีคัดเลือก
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากใบและยอดอ้อยด้วยการนำมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอออยล์ (Bio-oil) โดยวิธีคัดเลือก
► ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 4 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
   - ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เพื่อให้สาธารณะชน ผู้ประกอบการ เสนอแนะวิจารณ์ ผ่านทาง e-mail : ocsb_0603@ocsb.go.th หรือเว็บไซต์
ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. - 11 ม.ค. 2564

► ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2563
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
► ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
    
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ 2564 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

► ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
► ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะรถบัสปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

    -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
► ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
    
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
   
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
► ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
    -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
► ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
  
- ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
► ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
  
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
► ประกาศ ณ วันที่  7 ตุลาคม 2563
  
- ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะชน ผู้ประกอบการ เสนอแนะวิจารณ์ ผ่านทาง e-mail : ocsb_0603@ocsb.go.th หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 7 ต.ค. - 12 ต.ค. 2563
► ประกาศ ณ วันที่  30 กันยายน 2563
  
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
► ประกาศ ณ วันที่  28 กันยายน 2563
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
► ประกาศ ณ วันที่  25 กันยายน 2563
    -
ประกาซผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่  23 กันยายน 2563
    
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่  22 กันยายน 2563
   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2564
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
► ประกาศ ณ วันที่  16 กันยายน 2563
   
-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
► ประกาศ ณ วันที่  15 กันยายน 2563
    -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่  25 สิงหาคม 2563
    -
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12085-1477.pdf 
bag0001.pdf (348.48 Kb)
12085-1254.pdf 
12085-6938.pdf 
bag.pdf (394.22 Kb)
12085-7657.pdf 
scan0876.pdf (74.11 Kb)
12085-7540.pdf 
scan.pdf (398.64 Kb)
12085-4568.pdf 
scan0073.pdf (435.23 Kb)
12085-4926.pdf 
scan0072.pdf (485.69 Kb)
12085-5050.pdf 
12085-7486.pdf 
scan0070.pdf (409.59 Kb)
12085-2141.pdf 
12085-7662.pdf 
scan.pdf (383.46 Kb)
12085-6261.pdf 
scan2150.pdf (427.46 Kb)
12085-6354.pdf 
Scan_0001.pdf (320.47 Kb)
12085-3695.pdf 
alcho.pdf (305.07 Kb)
12085-6577.pdf 
8.pdf (340.33 Kb)
12085-9315.pdf 
oki.pdf (327.01 Kb)
12085-3161.pdf 
Scan.pdf (5.61 Mb)
12085-9429.pdf 
12085-6564.pdf 
5.pdf (391.22 Kb)
12085-3806.pdf 
scan0014.pdf (464.97 Kb)
12085-5621.pdf 
12085-5036.pdf 
Scan_0001.pdf (198.22 Kb)
12085-6450.pdf 
Scan_0001.pdf (211.85 Kb)
12085-6772.pdf 
12085-7515.pdf 
12085-8497.pdf 
3.pdf (380.75 Kb)
12085-5299.pdf 
Scan_0002.pdf (215.27 Kb)
12085-6383.pdf 
12085-5439.pdf 
30001.pdf (371.55 Kb)
12085-6200.pdf 
12085-9727.pdf 
12085-4498.pdf 
12085-9782.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-7125.pdf 
Scan_0002.pdf (188.29 Kb)
12085-1380.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-6303.pdf 
Scan_0001.pdf (425.78 Kb)
12085-1381.pdf 
12085-3987.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-3896.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-1857.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-6422.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-1119.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-4979.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-6843.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-2024.pdf 
scan2264.pdf (7.87 Mb)
12085-1713.pdf 
12085-7536.pdf 
12085-7851.pdf 
12085-8450.pdf 
12085-5830.pdf 
12085-7749.pdf 
12085-9433.pdf 
12085-1942.pdf 
scan2214.pdf (249.22 Kb)
12085-5873.pdf 
12085-9462.pdf 
12085-3191.pdf 
2.pdf (329.52 Kb)
12085-9060.pdf 
Scan_0001.pdf (217.89 Kb)
12085-2924.pdf 
Scan_0004.pdf (208.49 Kb)
12085-8588.pdf 
12085-3201.pdf 
12085-7664.pdf 
12085-3746.pdf 
scan.pdf (374.89 Kb)
สร้างโดย : atiya วันที่สร้าง : 01/09/2563
กลับไปยังหน้าหลัก