ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 64
0.83
16.67
พ.ค. 64
0.77
15.72
ก.ค. 64
0.59
15.06
ต.ค. 64
0.41
14.72
มี.ค. 65
0.34
14.90
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 63
5.80
467.50
พ.ค. 63
3.90
449.10
ส.ค. 64
14.20
429.70
ต.ค. 64
9.70
411.50
ธ.ค. 64
7.10
405.40
มี.ค. 65
6.10
403.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.1568
29.8107
29.7209
EUR
36.7688
36.0097
35.8882
JPY 100
29.2695
28.5201
28.4191


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > สถานการณ์ต่างประเทศ > สถานการณ์ต่างประเทศ
สถานการณ์ต่างประเทศ

                                สถิติราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค และน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน
                                                 รายวัน รายเดือน และรายปี  ประจำปี พ.ศ. 2563รายวัน (ตลาดนิวยอร์ก) 

          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน มกราคม 2563          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน มีนาคม 2563
          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน เมษายน 2563

          ♦ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน พฤษภาคม 2563    
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน มิถุนายน 2563

          ♦ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน กรกฎาคม 2563
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน สิงหาคม 2563
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน กันยายน 2563          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน ตุลาคม 2563

           ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน พฤศจิกายน 2563
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ครายวัน เดือน ธันวาคม 2563

รายวัน (ตลาดลอนดอน)
 

          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน มกราคม 2563
          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
          
          ♦ 
ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน มีนาคม 2563
          
          ♦ 
ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน เมษายน 2563
          
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน พฤษภาคม 2563

          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน มิถุนายน 2563
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน กรกฎาคม 2563
           ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน สิงหาคม 2563
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน กันยายน 2563          
          ♦
 ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน ตุลาคม 2563

           ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน พฤศจิกายน 2563
          ♦ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนล่วงหน้ารายวัน เดือน ธันวาคม 2563

รายเดือน /รายปี

          ► ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์คล่วงหน้าเฉลี่ยรายเดือนปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)

          ► ราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดลอนดอนล่วงหน้าเฉลี่ยรายเดือนปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)                
                        สถิติราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค และน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน 
                                              รายวัน รายเดือน และรายปี ฉบับย้อนหลัง

สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 06/01/2563
กลับไปยังหน้าหลัก