ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 64
-0.37
18.73
มี.ค. 65
-0.25
19.68
พ.ค. 65
-0.18
19.18
ก.ค. 65
-0.12
18.57
ต.ค. 65
-0.11
18.25
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 64
-1.90
502.40
มี.ค. 65
-2.50
506.30
พ.ค. 65
-2.40
502.00
ส.ค. 65
-1.40
493.10
ต.ค. 65
-1.00
485.10
ธ.ค. 65
-1.00
482.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.5669
33.2253
33.1344
EUR
39.5158
38.7529
38.6398
JPY 100
30.5716
29.8327
29.7403


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2564
วันที่ 03 ก.ย.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 06 ก.ย.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 08 ก.ย.
เวลา 09:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งที่ 5/2564
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 07 ก.ย.
เวลา 15:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมหารือตัวชี้วัดปี 65
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 09 ก.ย.
เวลา 13:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 10 ก.ย.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินเชื่อฯ
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 13 ก.ย.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 13 ก.ย.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินเชื่อฯ
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 16 ก.ย.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการอ้อย (กอ.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 17 ก.ย.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย (กน.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 17 ก.ย.
เวลา 08:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะผู้บริหาร สอน.
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 22 ก.ย.
เวลา 09:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 01 ก.ย. ถึง 30 ก.ย.
เวลา 08:30 น.
กิจกรรมส่วนภูมิภาค
ตรวจเยี่ยมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-9
สถานที่ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และโรงงานที่รับผิดชอบ
จำนวน 13 กิจกรรม