ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ไร่อ้อยดอทคอม
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 65
-0.07
19.68
ต.ค. 65
-0.07
19.84
มี.ค. 66
-0.08
20.08
พ.ค. 66
-0.08
19.38
ก.ค. 66
-0.07
18.95
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 65
7.40
563.90
ต.ค. 65
7.20
548.20
ธ.ค. 65
4.40
539.30
มี.ค. 66
1.30
532.50
พ.ค. 66
-0.40
522.80
ส.ค. 66
-0.90
514.50
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.3475
34.0262
33.9354
EUR
36.9745
36.2523
36.1435
JPY 100
27.2931
26.6034
26.5026


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
วันที่ 05 พ.ค.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 10 พ.ค.
เวลา 09:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะอนุรายจ่าย
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 17 พ.ค.
เวลา 09:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมโครงการ AI กล้องวงจรปิด
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 23 พ.ค.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะอนุรายจ่าย
สถานที่ ห้องประชุม สอน. ชั้น 1
วันที่ 18 พ.ค.
เวลา 09:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะผู้บริหาร สอน. ครั้งที่ 5/2565
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชัั้น 1
วันที่ 18 พ.ค.
เวลา 10:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 25 พ.ค.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการอ้อย (กอ.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 31 พ.ค.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย (กน.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน. ชั้น 1
วันที่ 25 พ.ค.
เวลา 14:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)
สถานที่ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 สปอ.
วันที่ 02 พ.ค.
เวลา 08:30 น.
กิจกรรมส่วนภูมิภาค
ตรวจเยี่ยมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-9
สถานที่ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และโรงงานที่รับผิดชอบ
จำนวน 10 กิจกรรม