ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 64
0.83
16.67
พ.ค. 64
0.77
15.72
ก.ค. 64
0.59
15.06
ต.ค. 64
0.41
14.72
มี.ค. 65
0.34
14.90
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 63
5.80
467.50
พ.ค. 63
3.90
449.10
ส.ค. 64
14.20
429.70
ต.ค. 64
9.70
411.50
ธ.ค. 64
7.10
405.40
มี.ค. 65
6.10
403.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.1568
29.8107
29.7209
EUR
36.7688
36.0097
35.8882
JPY 100
29.2695
28.5201
28.4191


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
วันที่ 05 ม.ค.
เวลา 13:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 12 ม.ค.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินเชื่อฯ
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 13 ม.ค.
เวลา 14:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 21 ม.ค.
เวลา 09:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะผู้บริหาร สอน.
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 19 ม.ค.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย (กน.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 20 ม.ค.
เวลา 14:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานปราบปรามน้ำตาลสูญหาย
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 19 ม.ค.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 21 ม.ค.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองเเละประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 04 ม.ค. ถึง 31 ม.ค.
เวลา 08:30 น.
กิจกรรมส่วนภูมิภาค
ตรวจเยี่ยมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-9
สถานที่ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และโรงงานที่รับผิดชอบ
จำนวน 9 กิจกรรม