ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 64
0.17
16.94
ก.ค. 64
0.17
16.89
ต.ค. 64
0.14
16.72
มี.ค. 65
0.12
16.81
พ.ค. 65
0.12
15.95
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 64
1.20
463.30
ต.ค. 64
2.80
457.90
ธ.ค. 64
2.90
457.60
มี.ค. 65
2.40
454.90
พ.ค. 65
2.20
445.10
ส.ค. 65
2.70
436.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.4802
31.1363
31.0402
EUR
38.0614
37.2760
37.1595
JPY 100
29.3896
28.6216
28.5151


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
วันที่ 02 เม.ย.
เวลา 13:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงาน Bio Economy สาขาเกษตร
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 05 เม.ย.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมสถาบันพลาสติก
สถานที่ ห้องประชุม สอน. ชั้น 4
วันที่ 07 เม.ย.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงาน Bio Economy สาขาพลังงาน
สถานที่ ห้องประชุม สอน. ชั้น 1
วันที่ 22 เม.ย.
เวลา 09:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะผู้บริหาร สอน. ครั้งที่ 4 / 2564
สถานที่ ห้องประชุม สอน. ชั้น 1
วันที่ 22 เม.ย.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 1
สถานที่ ห้องประชุม สอน. ชั้น 1
วันที่ 23 เม.ย.
เวลา 14:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 01 เม.ย. ถึง 30 เม.ย.
เวลา 08:30 น.
กิจกรรมส่วนภูมิภาค
ตรวจเยี่ยมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-9
สถานที่ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และโรงงานที่รับผิดชอบ
จำนวน 7 กิจกรรม