ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.01
19.62
พ.ค. 66
0.00
18.56
ก.ค. 66
0.02
17.95
ต.ค. 66
0.03
17.77
มี.ค. 67
0.02
17.74
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.80
538.40
พ.ค. 66
0.30
526.70
ส.ค. 66
-0.40
509.80
ต.ค. 66
-0.10
492.40
ธ.ค. 66
0.00
484.90
มี.ค. 67
0.60
477.80
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.1691
34.8408
34.7402
EUR
36.8962
36.1464
36.0426
JPY 100
26.0007
25.2860
25.1894


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
วันที่ 06 ธ.ค.
เวลา 14:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 07 ธ.ค.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 09 ธ.ค.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 09 ธ.ค.
เวลา 13:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยและปัญหาข้อโต้แย้ง
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 13 ธ.ค.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการ ICT
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 23 ธ.ค.
เวลา 09:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะผู้บริหาร สอน.
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 01 ธ.ค. ถึง 31 ธ.ค.
เวลา 08:30 น.
กิจกรรมส่วนภูมิภาค
ตรวจเยี่ยมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-9
สถานที่ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และโรงงานที่รับผิดชอบ
จำนวน 7 กิจกรรม