ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ไร่อ้อยดอทคอม
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 65
-0.07
19.68
ต.ค. 65
-0.07
19.84
มี.ค. 66
-0.08
20.08
พ.ค. 66
-0.08
19.38
ก.ค. 66
-0.07
18.95
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 65
7.40
563.90
ต.ค. 65
7.20
548.20
ธ.ค. 65
4.40
539.30
มี.ค. 66
1.30
532.50
พ.ค. 66
-0.40
522.80
ส.ค. 66
-0.90
514.50
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.3475
34.0262
33.9354
EUR
36.9745
36.2523
36.1435
JPY 100
27.2931
26.6034
26.5026


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร ของ สอน.

 
นายเอกภัทร วังสุวรรณ
ตำแหน่ง: เลขาธิการ
โทรศัพท์: 02-430-6811 ต่อ 5681,5682
โทรสาร: 0-2354-3436
Email: ekapat_wa@ocsb.go.th

 
นายกิติกร สุขสม
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 02-430-6811 ต่อ 5685,5686
โทรสาร: 0-2354-3440
Email: cmsuksom@hotmail.com

 
นายนรุณ สุขสมาน
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 02-430-6811 ต่อ 5683,5684
โทรสาร: 0-2354-3438
Email:

 
นายศิวะ โพธิตาปนะ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โทรศัพท์: 02-430-6811 ต่อ 5687
โทรสาร: 0-2202-3085
Email: -

 
นายประสิทธิ์ วงษาเทียม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โทรศัพท์: 02-430-6814 ต่อ 4827
โทรสาร: 0-2202-3286
Email: prasith@ocsb.go.th

 
 นายสามารถ น้อยวัน
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์: 02-430-6813 ต่อ 3820
โทรสาร: 0-2354-3445
Email:samartnv@ocsb.go.th

 
นางสุภาณี สุริยจันทราทอง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์: 02-430-6812 ต่อ 2810
โทรสาร: 0-2354-3437
Email: supanee@ocsb.go.th

 
นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1
โทรศัพท์: 0-3463-8188
โทรสาร: 0-3463-8189
Email: jirawat153@yahoo.com

 
นายจารุ  คงจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
โทรศัพท์: 0-5585-0845
โทรสาร: 0-5585-0844
Email:

 
นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
โทรศัพท์: 0-3834-1982
โทรสาร: 0-3834-1982
Email: saya9258@gmail.com

 
นายสมหวัง ก้อนกงไกว
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4
โทรศัพท์: 0-4239-8544
โทรสาร: 0-4239-8544
Email: -

 
นายสมนึก มั่นในบุญธรรม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
โทรศัพท์: 08-1614-6170
โทรสาร: 0-2221-0846
Email:

 
นางกรรณิกา หาญเวช
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์: 02-430-6812 ต่อ 6842
โทรสาร: 0-2202-3083
Email: kunnikahanwet@gmail.com

 
นางสาววีราภรณ์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์: 02-430-6812 ต่อ 6840
โทรสาร: 0-2202-3083
Email: -

 
 
 

 
สร้างโดย : teenadath วันที่สร้าง : 01/05/2556
กลับหน้าหลัก