ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Facebook
OCSB Twitter    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.07
20.82
ก.ค. 66
-0.05
20.34
ต.ค. 66
-0.04
20.07
มี.ค. 67
-0.05
20.00
พ.ค. 67
-0.06
18.94
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.20
597.60
ส.ค. 66
0.20
583.20
ต.ค. 66
0.70
567.30
ธ.ค. 66
0.60
554.70
มี.ค. 67
-0.20
544.00
พ.ค. 67
-0.10
533.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.2635
33.9359
33.8458
EUR
37.2485
36.5442
36.4384
JPY 100
26.5121
25.8248
25.7277


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร ของ สอน.

 
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
ตำแหน่ง: เลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5681
โทรสาร: 0-2354-3436
Email:

 
นายสหวัฒน์ โสภา
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5685
โทรสาร: 0-2354-3440
Email: 

 
นายนรุณ สุขสมาน
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5683
โทรสาร: 0-2354-3438
Email:

 
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5687
โทรสาร:
Email: -

 
นายประสิทธิ์ วงษาเทียม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โทรศัพท์: 0-2430-6814 ต่อ 4827
โทรสาร:
Email: prasith@ocsb.go.th

 
 นายสามารถ น้อยวัน
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์: 0-2430-6813 ต่อ 3820
โทรสาร:
Email:samartnv@ocsb.go.th

 
นางสุภาณี สุริยจันทราทอง
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
โทรศัพท์: 0-2430-6812 ต่อ 2810
โทรสาร:
Email: supanee@ocsb.go.th

 
นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1
โทรศัพท์: 0-3463-8188
โทรสาร: 0-3463-8189
Email: jirawat153@yahoo.com
 
 
นายจารุ คงจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
โทรศัพท์: 0-5585-0845
โทรสาร: 0-5585-0844
Email: jaru@ocsb.go.th

 
นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
โทรศัพท์: 0-3834-1982
โทรสาร: 0-3834-1982
Email: saya9258@gmail.com

 
นายสมหวัง ก้อนกงไกว
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4
โทรศัพท์: 0-4239-8544
โทรสาร: 0-4239-8544
Email: -

 
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
โทรศัพท์: 08-1614-6170
โทรสาร: 0-2221-0846
Email:

 
นางสาวพรพรรณ บุญญะอติชาติ
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์: 0-2430-6812 ต่อ 6842
โทรสาร: 0-2430-6812 ต่อ 6841
Email:

 
นางสาววีราภรณ์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์: 0-2430-6812 ต่อ 6840
โทรสาร: 0-2430-6812 ต่อ 6841
Email:

 
นายจิราวัฒน์ ดำสี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มนิติการ
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6837
โทรสาร : 0-2430-6812 ต่อ 8639
Email :

 
สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 01/05/2556
กลับหน้าหลัก