ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 64
0.17
16.94
ก.ค. 64
0.17
16.89
ต.ค. 64
0.14
16.72
มี.ค. 65
0.12
16.81
พ.ค. 65
0.12
15.95
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 64
1.20
463.30
ต.ค. 64
2.80
457.90
ธ.ค. 64
2.90
457.60
มี.ค. 65
2.40
454.90
พ.ค. 65
2.20
445.10
ส.ค. 65
2.70
436.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.4802
31.1363
31.0402
EUR
38.0614
37.2760
37.1595
JPY 100
29.3896
28.6216
28.5151


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร ของ สอน.

 
นายเอกภัทร วังสุวรรณ
ตำแหน่ง: เลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2202-3065-6
โทรสาร: 0-2354-3436
Email: ekapat_wa@ocsb.go.th

 
นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2202-3215
โทรสาร: 0-2354-3440
Email: viritv@yahoo.com

 
นายกิติกร สุขสม
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2202-3263
โทรสาร: 0-2354-3436
Email: cmsuksom@hotmail.com

 
นายศิวะ โพธิตาปนะ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โทรศัพท์: 0-2202-3085
โทรสาร: 0-2202-3085
Email: -

 
นายประสิทธิ์ วงษาเทียม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โทรศัพท์: 0-2202-3170
โทรสาร: 0-2202-3286
Email: prasith@ocsb.go.th

 
 นายสามารถ น้อยวัน
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์: 0-2202-3070
โทรสาร: 0-2354-3445
Email:samartnv@ocsb.go.th

 
นางสุภาณี สุริยจันทราทอง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์: 0-2202-3072
โทรสาร: 0-2354-3437
Email: supanee@ocsb.go.th

 
นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1
โทรศัพท์: 0-3463-8188
โทรสาร: 0-3463-8189
Email: jirawat153@yahoo.com

 
นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
โทรศัพท์: 0-5585-0845
โทรสาร: 0-5585-0844
Email: sunai@ocsb.go.th

 
นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
โทรศัพท์: 0-3834-1982
โทรสาร: 0-3834-1982
Email: saya9258@gmail.com

 
นายสมหวัง ก้อนกงไกว
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4
โทรศัพท์: 0-4239-8544
โทรสาร: 0-4239-8544
Email: -

 
นายสมนึก มั่นในบุญธรรม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
โทรศัพท์: 08-1614-6170
โทรสาร: 0-2221-0846
Email:

 
นางกรรณิกา หาญเวช
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์: 0-2202-3076
โทรสาร: 0-2202-3083
Email: kunnikahanwet@gmail.com

 
ว่าง
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์: 0-2202-3076
โทรสาร: 0-2202-3083
Email: -

 
 
 

 
สร้างโดย : pirot วันที่สร้าง : 01/05/2556
กลับหน้าหลัก