ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.01
19.62
พ.ค. 66
0.00
18.56
ก.ค. 66
0.02
17.95
ต.ค. 66
0.03
17.77
มี.ค. 67
0.02
17.74
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.80
538.40
พ.ค. 66
0.30
526.70
ส.ค. 66
-0.40
509.80
ต.ค. 66
-0.10
492.40
ธ.ค. 66
0.00
484.90
มี.ค. 67
0.60
477.80
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.1691
34.8408
34.7402
EUR
36.8962
36.1464
36.0426
JPY 100
26.0007
25.2860
25.1894


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร ของ สอน.

 
นายเอกภัทร วังสุวรรณ
ตำแหน่ง: เลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5681
โทรสาร: 0-2354-3436
Email: ekapat_wa@ocsb.go.th

 
นายนรุณ สุขสมาน
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5683
โทรสาร: 0-2354-3438
Email: 

 
นายสหวัฒน์ โสภา
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ
โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5685
โทรสาร: 0-2354-3440
Email:

 
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5687
โทรสาร:
Email: -

 
นายประสิทธิ์ วงษาเทียม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โทรศัพท์: 0-2430-6814 ต่อ 4827
โทรสาร:
Email: prasith@ocsb.go.th

 
 นายสามารถ น้อยวัน
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์: 0-2430-6813 ต่อ 3820
โทรสาร:
Email:samartnv@ocsb.go.th

 
นางสุภาณี สุริยจันทราทอง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์: 0-2430-6812 ต่อ 2810
โทรสาร:
Email: supanee@ocsb.go.th

 
นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1
โทรศัพท์: 0-3463-8188
โทรสาร: 0-3463-8189
Email: jirawat153@yahoo.com

 
นายจารุ คงจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
โทรศัพท์: 0-5585-0845
โทรสาร: 0-5585-0844
Email: jaru@ocsb.go.th

 
นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
โทรศัพท์: 0-3834-1982
โทรสาร: 0-3834-1982
Email: saya9258@gmail.com

 
นายสมหวัง ก้อนกงไกว
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4
โทรศัพท์: 0-4239-8544
โทรสาร: 0-4239-8544
Email: -

 
นายสมนึก มั่นในบุญธรรม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
โทรศัพท์: 08-1614-6170
โทรสาร: 0-2221-0846
Email:

 
นางกรรณิกา หาญเวช
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์: 0-2202-3076
โทรสาร: 0-2202-3083
Email: kunnikahanwet@gmail.com

 
นางสาววีราภรณ์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์: 0-2202-3076
โทรสาร: 0-2202-3083
Email: -

 
 
 

 
สร้างโดย : teenadath วันที่สร้าง : 01/05/2556
กลับหน้าหลัก