ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 65
-0.21
18.28
มี.ค. 66
-0.36
17.64
พ.ค. 66
-0.34
17.02
ก.ค. 66
-0.30
16.72
ต.ค. 66
-0.29
16.78
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 65
-4.20
532.70
มี.ค. 66
-6.20
497.30
พ.ค. 66
-6.10
486.80
ส.ค. 66
-5.90
478.70
ต.ค. 66
-5.80
471.00
ธ.ค. 66
-5.70
470.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
37.4864
37.1732
37.0761
EUR
37.0365
36.3011
36.1943
JPY 100
26.6317
25.9377
25.8353


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
download
Download
วันที่
ชื่อ
ขนาด
ประเภท
11/10/2553 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 48.40 Kb  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
29/07/2553 รายชื่อโรงงานน้ำตาลฉบับภาษาอังกฤษ (กรกฎาคม 2552) 308.19 Kb รายชื่อโรงงานน้ำตาลฉบับภาษาอังกฤษ (กรกฎาคม 2552)
03/08/2553 ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ การจำหน่ายน้ำตาลทรายสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ../../upload/download/uploadfile/24-8489.php in D:\inetpub\wwwroot\ocsb\th\Download\index.php on line 115
bytes
ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ การจำหน่ายน้ำตาลทรายสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
03/08/2553 รายชื่อโรงงานน้ำตาลฉบับภาษาไทย (กรกฎาคม 2552) 334.63 Kb รายชื่อโรงงานน้ำตาลฉบับภาษาไทย (กรกฎาคม 2552)
11/10/2553 แบบฟอร์มการขอรับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก 351.80 Kb  แบบฟอร์มการขอรับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
11/10/2553 แบบประเมินโรงงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงงานชั้นดี 133.43 Kb แบบประเมินโรงงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงงานชั้นดี
11/10/2553 ใบแจ้งขอรับการบริการของ USER ของงานระบบเครือข่ายและประมวลผล 147.89 Kb ใบแจ้งขอรับการบริการของ USER ของงานระบบเครือข่ายและประมวลผล
11/10/2553 ใบแจ้งขอรับการบริการของ USER ของงานระบบภูมิสารสนเทศฯ FM-IT-02-04/02 61.96 Kb ใบแจ้งขอรับการบริการของ USER ของงานระบบภูมิสารสนเทศฯ FM-IT-02-04/02
11/10/2553 แบบสำรวจความต้องการใช้หนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ของงานบริการห้องสมุด FM-IT-01-08/01 24.60 Kb  แบบสำรวจความต้องการใช้หนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ของงานบริการห้องสมุด FM-IT-01-08/01
11/10/2553 แบบแจ้งกำหนดวันปิดหีบอ้อยและทำการละลายน้ำตาลต่อเนื่อง 43.86 Kb  แบบแจ้งกำหนดวันปิดหีบอ้อยและทำการละลายน้ำตาลต่อเนื่อง
11/10/2553 แบบแจ้งกำหนดวันปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาล 37.71 Kb แบบแจ้งกำหนดวันปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาล
11/10/2553 แบบแจ้งสภาพความพร้อมของโรงงานที่จะทำการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลประจำปี 44.37 Kb แบบแจ้งสภาพความพร้อมของโรงงานที่จะทำการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลประจำปี
11/10/2553 แบบแจ้งกำหนดการหยุดล้างเครื่องจักร 37.26 Kb แบบแจ้งกำหนดการหยุดล้างเครื่องจักร
11/10/2553 แบบคำขอจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย 1.02 Mb แบบคำขอจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย
29/05/2555 คู่มือการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 3.18 Mb คู่มือการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
29/03/2555 คู่มือการช่วยเหลือเยียวยาสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 3.53 Mb คู่มือการช่วยเหลือเยียวยาสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
11/11/2553 13 ฟอนต์แห่งชาติ 51.01 Kb 13 ฟอนต์แห่งชาติ
29/05/2555 มาตรฐานน้ำตาลทรายขาว 368.88 Kb มาตรฐานน้ำตาลทรายขาว
02/07/2557 โปรแกรมคำนวณความต้องการธาตุอาหารปุ๋ยของอ้อย 4.87 Mb โปรแกรมคำนวณความต้องการธาตุอาหารปุ๋ยของอ้อย
09/09/2557 เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการจัดทำต้นทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตอ้อยปี 2557 5.84 Mb เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการจัดทำต้นทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตอ้อยปี 2557
26/09/2557 สัมมนาการจำหน่ายน้ำตาลทราย ให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ปี พ.ศ. 2558 1.41 Mb สัมมนาการจำหน่ายน้ำตาลทราย ให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ปี พ.ศ. 2558
26/09/2557 สัมมนาการจำหน่ายน้ำตาลทราย ให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ปี พ.ศ. 2558 (2) 318.11 Kb สัมมนาการจำหน่ายน้ำตาลทราย ให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ปี พ.ศ. 2558 (2)
12/10/2559 แบบฟอร์มขอใช้บริการ Inernet และ Wifi HOTSPOT สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 71.47 Kb แบบฟอร์มขอใช้บริการ Inernet และ Wifi HOTSPOT สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
04/08/2558 การขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 82.29 Kb การขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
04/08/2558 การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย 78.59 Kb การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย
04/08/2558 การขอหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ 80.50 Kb การขอหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ
05/10/2558 เอกสารแสดงกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล การส่งออกน้ำตาลทรายฯ 456.56 Kb เอกสารแสดงกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล การส่งออกน้ำตาลทรายฯ
04/08/2558 การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกนอกราชกาณาจักร การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย 67.50 Kb การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกนอกราชกาณาจักร การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย
04/08/2558 การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด 69.38 Kb การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
04/08/2558 การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ 96.34 Kb การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ
04/08/2558 การขอหนังสืออนุญาตเพื่อขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการยกให้หรือการบริจาค_Forms 107.23 Kb การขอหนังสืออนุญาตเพื่อขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการยกให้หรือการบริจาค_Forms
04/08/2558 การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายขอปีการผลิตที่ผ่านมา มาทดแทนน้ำตาลทรายที่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศของปีการผลิตปัจจุบัน 104.87 Kb การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายขอปีการผลิตที่ผ่านมา มาทดแทนน้ำตาลทรายที่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศของปีการผลิตปัจจุบัน
04/08/2558 การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายตามชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศกำหนดมาทำการแปรสภาพ_Forms 79.15 Kb การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายตามชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศกำหนดมาทำการแปรสภาพ_Forms
04/08/2558 การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน 74.14 Kb การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน
04/08/2558 การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย 86.84 Kb การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย
04/08/2558 การจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ค.ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 97.94 Kb การจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ค.ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
04/08/2558 การผ่อนผันการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายโควตา ค. 70.49 Kb การผ่อนผันการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายโควตา ค.
04/08/2558 การออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร 118.49 Kb การออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร
04/08/2558 การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในและนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก 95.26 Kb การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในและนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
04/08/2558 การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายโควตา ค.เพื่อผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก 82.07 Kb การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายโควตา ค.เพื่อผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
25/09/2563 แนวปฏิบัติในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) 70.71 Kb แนวปฏิบัติในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware)